Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Reviderte virksomheter

Virksomheter og selskaper Riksrevisjonens reviderer

Her finner du en oversikt over antall virksomheter og selskap Riksrevisjonen reviderte og kontrollerte i 2015.

Da var 66 % av vårt revisjonsarbeid regnskapsrevisjon, 25 % forvaltningsrevisjon og 10 % selskapskontroll.

For 2015 reviderte Riksrevisjonen 240 regnskaper for virksomheter og departementer og kontrollerte forvaltningen av statens interesser i 41 heleide aksjeselskaper, 36 deleide aksjeselskaper, 1 ansvarlig selskap med delt ansvar, 6 allmennaksjeselskaper (ASA), 8 statsforetak, 4 regionale helseforetak og 7 selskaper som er organisert ved særskilt lov, herunder 1 særlovselskap som pr. 2015 besto av 20 studentsamskipnader.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843