Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Reviderte virksomheter

Virksomheter og selskaper Riksrevisjonens reviderer

Her finner du en oversikt over antall virksomheter og selskap Riksrevisjonen reviderte og kontrollerte i 2017.

Da var 63 % av vårt revisjonsarbeid regnskapsrevisjon, 28 % forvaltningsrevisjon og 9 % selskapskontroll.

I 2016 avga Riksrevisjonen  revisjonsberetninger for regnskaper for 235 virksomheter. 15 departementer og statsministerens kontor og kontrollerte forvaltningen av statens interesser i 45 heleide aksjeselskaper, 33 deleide aksjeselskaper, ett ansvarlig selskap med delt ansvar, 7 allmennaksjeselskaper (ASA), 8 statsforetak, 4 regionale helseforetak, og 7 selskaper som er organisert ved særskilt lov.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843