Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata

Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata

Dokument 3:11
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen
Skatteetaten skal sikre korrekt fastsettelse og innkreving av de skatter og avgifter som Stortinget vedtar. Fullstendige og korrekte grunnlagsdata er avgjørende for kvaliteten på de forhåndsutfylte selvangivelsene for lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende. Svakheter ved etatens kontroll av grunnlagsdata og selvangivelser kan medføre at skattene ikke blir korrekt fastsatt.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere skatteetatens arbeid med å sikre korrekt fastsettelse av skatter. Dette har omfattet en kartlegging av skatteetatens kontroll med grunnlagsdata, og etatens kontroll og oppfølging av selvangivelser.

Metode
Undersøkelsen er basert på dokumentanalyse, statistikk, intervjuer og spørrelister. I tillegg ble det gjennomført en vignettundersøkelse, hvor like saker ble sendt til utvalgte skattekontorer.

Resultater
Undersøkelsen viser at skatteregionene i liten grad har utført kontroller av grunnlagsdata i perioden 2007–2009, men etaten har satt i gang et prosjekt for å analysere denne lave aktiviteten. Materielle (substansielle) grunnlagsdatakontroller på lønnsområdet blir hovedsakelig utført av de kommunale skatteoppkreverne gjennom den stedlige arbeidsgiverkontrollen. Andelen arbeidsgivere som har vært gjenstand for stedlig kontroll på landsbasis har økt fra 3,5 prosent i 2007 til 3,9 prosent i 2009. Resultatkravet fra Skattedirektoratet i hele perioden har vært 5 prosent årlig kontrolldekning for landet som helhet.

Det framkommer også at skatteetatens ikt-systemer for behandling og kontroll av grunnlagsdata består av flere eldre enkeltsystemer som blant annet innebærer uhensiktsmessige og ressurskrevende arbeidsprosesser for avvikshåndtering.

Kontroll av selvangivelsene til skattytergruppene lønnstakere/pensjonister og næringsdrivende/selskaper skjer både gjennom landsdekkende obligatoriske kontroller og egendefinerte (verdiorienterte) kontroller i den enkelte skatteregion. Undersøkelsen viser at det er forskjellig praksis mellom skatteregionene for hva som dokumenteres i forbindelse med oppfølgingen av obligatoriske kontroller, og at det er variasjoner mellom regionene for hvordan dette arbeidet kvalitetssikres. Skattedirektoratet vil stille mer konkrete krav til skatteregionene om dokumentasjon rundt oppfølgingen av disse kontrollene.

Formålet med de egendefinerte kontrollene overfor næringsdrivende og selskaper er at de både skal bidra til å avdekke feil og mangler i oppgitte beløp og ha preventiv effekt. Det framgår av undersøkelsen at både Finansdepartementet og skatteetaten mener at omfanget av egendefinerte kontroller overfor næringsdrivende og selskaper har vært lavere enn ønskelig. Undersøkelsen viser også at andelen næringsdrivende og selskaper hvor de egendefinerte kontrollene resulterte i endret alminnelig inntekt har blitt vesentlig redusert i perioden 2007–2009, og at de beløpsmessige effektene av disse kontrollene har gått betydelig ned. Brutto endringer i alminnelig inntekt har blitt redusert fra 2640 mill. kroner til 870 mill. kroner i perioden.

Omhandler følgende departement:

 Relatert innhold

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843