Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter
Dokumentets forsideillustrasjon: Prosess-piler, tastatur-knapper, omriss av klokke og Stortinget, omriss av søylediagram

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter

Administrativ rapport 1 2015
Last ned dokument
Sammendrag

​Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om statlige virksomheter arbeider systematisk og målrettet med gevinstrealisering av ikt-prosjekter, og hvordan Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet bidrar i dette arbeidet.

Undersøkelsen viser at Kommunal- og moderniseringsdepartementet de senere årene har tatt i bruk nye virkemidler for å understøtte gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter. I samme periode har også virkemidlene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet har overordnet ansvaret for, blitt mer samordnet.

Utgangspunktet for Kommunal- og moderniseringsdepartementets og Finansdepartementets virkemiddelbruk er at statlige virksomheter har et selvstendig ansvar for å realisere gevinster i egen sektor. Undersøkelsen viser at det er behov for å fremme bruken av disse virkemidlene.

Resultatene av undersøkelsen tyder på at virksomhetene ikke har tilstrekkelig kompetanse når det gjelder fagområdene gevinstrealisering og samfunnsøkonomiske analyser, og at virksomhetene ikke har god nok oppmerksomhet mot området.

Kompetanse- og veiledningstilbudet til DFØ og Difi er frivillig og basert på etterspørsel. Statlige virksomheter har et selvstendig ansvar både for å benytte seg av dette tilbudet og for å sikre seg nødvendig kompetanse.

For å sikre at ikt fungerer som et virkemiddel for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, er det behov for at statlige virksomheter har tilstrekkelig kompetanse når det gjelder å følge god praksis for gevinstrealisering. Dette betyr at kompetanse- og veiledningstilbudet til DFØ og Difi bør organiseres og dimensjoneres slik at virksomhetene får den nødvendige kompetansen til å kunne identifisere gevinster, styre og følge opp arbeidet med å realisere gevinster og gjennomføre målinger.

Det er viktig at kompetanse- og veiledningstilbudet treffer virksomhetsledelsen slik at gevinstrealisering får økt oppmerksomhet i virksomhetene ved at det stilles krav som så følges opp. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi bør derfor følge opp og gjennomføre de planlagte kompetanse- og veiledningstiltakene i Program for bedre styring og ledelse i staten 2014−2017.

Omhandler følgende departement:

 Administrativ rapport

​Enkelte forvaltningsrevisjoner blir ikke sendt til Stortinget som egen sak, men trykket i en administrativ rapportserie og sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen, den aktuelle fagkomiteen og de aktuelle departement til orientering.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843