Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly
Illustrasjon: Sedler, jagerfly (Foto: Shutterstock.com), blå kamuflasje

Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly

Dokument 3:7
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Forsvaret solgte i 2015 2 av opprinnelig 15 F-5 jagerfly for i overkant av 200 000 kroner til det private, amerikanske selskapet Northern General Leasing LCC (NGL). Flyene ble første gang lagt ut for salg i 2002, med en minstepris på 100 millioner kroner for alle 15 flyene. Stortinget har bedt Riksrevisjonen om å gå gjennom hele prosessen med salget av de to F-5 jagerflyene.

Funn

Forsvaret og Forsvarsdepartementet hadde i 2003 mangelfull forståelse av eksportkontrollregelverket

Salgsforsøket til Hellas gjennom det israelske selskapet IAI og det antatt greske selskapet Seaways i 2003 viser at Forsvaret og Forsvarsdepartementet i 2003 ikke hadde god nok forståelse av eksportkontrollregelverket.

Forsvarets oppfølging av arbeidet med avhending av militært materiell har ikke vært god nok

Den interne kontrollen i Forsvaret har ikke vært tilstrekkelig til å sikre at lover og regler er fulgt, eller at hensynet til sporbarhet er ivaretatt.

Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnede ansvar innen avhending godt nok

  • Forsvarsdepartementet har etablert et rammeverk for forsvarlig forvaltning, men risikoen for feil og mangler i arbeidet med avhending ble likevel ikke identifisert.
  • Forsvarsdepartementets saksbehandling var ikke tilstrekkelig til å avdekke at gjeldende krav ikke ble etterlevd godt nok da departementet godkjente direktesalg av F-5-flyene, verken i 2008 eller 2015.

Det har vært svak sporbarhet i prosessen med å selge F-5-flyene

  • Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ikke hatt rutiner og systemer som har sikret arkivering av viktig dokumentasjon, og det foreligger i flere tilfeller ikke begrunnelse for de valgene som er tatt.
  • I Forsvarsdepartementet er det et tilfelle av at dokumentasjon ikke fins, og av udokumentert saksbehandling før godkjenning av salg.
  • Utenriksdepartementet mangler journal som gir oversikt over dokumentene om F-5-flyene i eksportkontrollarkivet, har ulike versjoner av dokumenter der det lenge var uklart hva som er det endelige, og det er tilfeller av arkivverdige e-poster som ikke er arkivert.

Pristilbud per F-5-fly i millioner kroner i løpende priser for perioden 2002-2015Det har vært brudd på prinsippet om likebehandling av interessenter

  • NGL fikk på grunn av lagringen av flyene en konkurransefordel framfor andre interessenter.
  • FLOs oppfølging av interessenter har vært ulik.
  • FLOs krav til interessenter har vært ulik.

Det endelige salget la ikke til rette for størst mulig økonomisk utbytte

At NGL hadde overhørt prisen som FLO hadde avtalt med det spanske luftforsvaret, kan ha medvirket til at NGL fikk kjøpe flyene til en så lav pris. NGL var så sent som i 2012 villig til å betale 5,1 millioner kroner per F-5-fly.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843