Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Dokument 3:1
Last ned dokument
Sammendrag

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter.

Dokument 3:1 (2012–2013) omtaler oppfølgingen av 14 forvaltningsrevisjoner. 12 saker er avsluttet. To saker følges videre:

  • Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen, Dokument nr. 3:6 (2006–2007)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp, Dokument nr. 3:9 (2007–2008)

Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis, Dokument nr. 3:9 (2006–2007), er fulgt opp i en egen undersøkelse.

Omhandler følgende departement:

 Relatert innhold

 Aktuelle nettsteder

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843