Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
Høyesterettsadvokat Jonas Anton Hielm var statsrevisor i perioden 1816–1821. Bilde: Heidi Helland-Hansen

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Dokument 3:1
Last ned dokument
Sammendrag

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter.

Dokument 3:1 (2016–2017) omtaler oppfølgingen av 16 forvaltningsrevisjoner. 14 av sakene er avsluttet mens Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen – Dokument 3:9 (2011–2012) og Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift – Dokument 3:11 (2012–2013), følges videre.

Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen, Dokument 3:13 (2011–2012), omtales ikke her, men blir fulgt opp i to egne forvaltningsrevisjoner:

  • Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikeholdet av jernbanenettet, Dokument 3:10 (2015–2016), som ble overlevert Stortinget 15. mars 2016 og
  • en undersøkelse om effekter av jernbaneinvesteringer som er planlagt overlevert Stortinget i 2017.
Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843