Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
Svaner som flyr forbi fabrikkpipe. FOTO: Colourbox

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Dokument 3:1
Last ned dokument
Sammendrag

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter.

Dokument 3:1 (2017–2018) omtaler oppfølgingen av ni forvaltningsrevisjoner. Åtte av de ni sakene er avsluttet. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering − Dokument 3:14 (2012–2013) følges videre.

Avsluttete saker

De åtte sakene som avsluttes i denne oppfølgingen, er:

  • Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen − Dokument 3:9 (2011–2012)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi − Dokument 3:8 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien – Dokument 3:9 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift – Dokument 3:11 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd – Dokument 3:12 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv – Dokument 3:13 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet – Dokument 3:3 (2013–2014)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi – Dokument 3:5 (2013–2014)

I disse åtte sakene har forvaltningen iverksatt tiltak for å følge opp Riksrevisjonens merknader i forvaltningsrevisjonene og kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader i sin behandling av disse. Riksrevisjonen forutsetter at departementene følger opp de iverksatte tiltakene.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843