Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
Jente med hettegenser og refleksvest sitter på bryggekant. Foto: Colourbox/Børge Sandnes

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Dokument 3:1
Last ned dokument
Sammendrag

Riksrevisjonen avslutter ikke sin tidligere undersøkelse av barnefattigdom fra 2014 i årets oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet i Stortinget: Barne- og likestillingsdepartementet har ikke avklart i hvilken form arbeidet mot barnefattigdom skal koordineres videre etter at perioden for strategien mot barnefattigdom utløp i 2017.

Heller ikke undersøkelsen av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen fra 2014 avsluttes i årets oppfølging.

Dokument 3:1 (2018.–2019) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet i Stortinget omhandler ni saker. I sju av sakene viser oppfølgingen at forvaltningen har utbedret forhold som Riksrevisjonen hadde merknader til. Sakene er derfor avsluttet.

To undersøkelser følges videre

Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom – Dokument 3:11 (2013–2014)

Barne- og likestillingsdepartementet har iverksatt flere tiltak mot barnefattigdom. Andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt har imidlertid økt fra 8,6 prosent i 2013 til 10,3 prosent i 2016. Videre har Barne- og likestillingsdepartementet kun evaluert effekten av noen av de iverksatte tiltakene. Riksrevisjonen mener derfor at det er for tidlig å vurdere hvilke effekter ytterligere tiltak har hatt for å redusere konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Det er heller ikke avklart i hvilken form arbeidet mot barnefattigdom skal koordineres videre etter at perioden for strategien mot barnefattigdom utløp i 2017. Etter Riksrevisjonens vurdering krever området fortsatt stor oppmerksomhet fra Barne- og likestillingsdepartementet. Riksrevisjonen vil følge saken videre.

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen – Dokument 3:4 (2014–2015)

Statens vegvesen har sentralisert arbeidet med anskaffelser av varer og tjenester. Sentraliseringen skal hindre brudd på regelverket som følge av manglende kompetanse hos dem som gjennomfører anskaffelsene. Statens vegvesen kan ikke legge fram måltall som viser at endringene har ført til færre feil, høyere effektivitet og/eller bedre avtaler. Statens vegvesen har hatt problemer med å få korrekte data fra økonomisystemene. Riksrevisjonen registrerer at Statens vegvesen ikke har etablert et velfungerende system for kontroll av etterlevelse og misligheter på anskaffelsesområdet. Riksrevisjonen er enig med Samferdselsdepartementet i at det fortsatt er en del arbeid som gjenstår på området. Riksrevisjonen vil følge saken videre.

Saker som avsluttes

Følgende sju saker avsluttes i årets oppfølging av forvaltningsrevisjoner:

  • Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren – Dokument 3:6 (2013–2014)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll – Dokument 3:7 (2013–2014)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner – Dokument 3:9 (2013–2014)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne – Dokument 3:10 (2013–2014)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi – Dokument 3:12 (2013–2014)
  • Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis – Dokument 3:13 (2013–2014)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning –Dokument 3:5 (2014–2015)

I disse sju sakene har forvaltningen iverksatt tiltak for å følge opp Riksrevisjonens merknader i forvaltningsrevisjonene og kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader i sin behandling av disse. Riksrevisjonen forutsetter at departementene følger opp de iverksatte tiltakene.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843