Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter

Riksrevisjonens rapporter

Kritikken fra Riksrevisjonen i rapportering til Stortinget blir gitt i form av to uttrykk:

  • Alvorlig blir brukt om forhold som kan ha vesentlige konsekvenser, eller der summen av feil og mangler er så stor at dette må regnes som alvorlig i seg selv. Svært alvorlig blir bare brukt unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.
  • Kritikkverdig blir brukt for å karakterisere mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke nødvendigvis er alvorlige, som feil og mangler ved regnskapet, saker med rent økonomiske konsekvenser, brudd på regelverk eller saker som er tatt opp tidligere, og som fortsatt ikke er rettet opp. Sterkt kritikkverdig blir bare brukt unntaksvis.
 
Vis RSS-feed

 Bestilling

Riksrevisjonens dokumenter kan bestilles i trykt utgave: Bestillinger offentlige publikasjoner, Telefon: 55 38 66 00, Telefaks: 55 38 66 01, E-post: offpub@fagbokforlaget.no

 

Offentlige institusjoner får publikasjonene gratis fra Departementenes servicesenter, Telefon: 22 24 20 00, E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no, www.publikasjoner.dep.no

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843