Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel
Fra byggearbeidene. Foto: Stortinget

Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel

Dokument 3:12
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn for undersøkelsen

Stortinget har bedt Riksrevisjonen om å gå gjennom hele byggeprosjektet Prinsens gate 26 mv., med bakgrunn i store avvik i kostnader. Det ble vist til at sider ved Stortingets rolle som byggherre, beslutningsgrunnlaget, gjennomføringen, informasjonsgangen og budsjettfullmaktene under hele saksforløpet må avklares nærmere.

Riksrevisjonen har undersøkt hvilken økonomisk utvikling og framdrift Stortingets byggeprosjekt har hatt i prosjektperioden, bakgrunnen for endringer i kostnad, tidsplan og omfang, og om Stortinget i plenum har fått dekkende informasjon til rett tid.

Riksrevisjonens vurderinger

  • Byggeprosjektet har hatt en kraftig kostnadsøkning som bare delvis kan forklares med at prosjektet har endret karakter.
  • Det er lagt mer vekt på tidsplan og funksjonalitet enn på å sikre kostnadskontroll.
  • Prosjektorganiseringen har ikke vært tilpasset prosjektets kompleksitet og omfang.
  • Mangelfulle utredninger ligger til grunn for kostbare valg.
  • Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet.
  • Stortinget mangler et regelverk som skal sikre god og effektiv gjennomføring av store byggeprosjekter.
  • Utvidelse av avtalen om prosjektering fulgte ikke anskaffelsesregelverket.
  • Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag.
  • Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget i administrative saker.

Om byggeprosjektet

Byggeprosjektet består av rehabiliteringen av Prinsens gate 26, byggingen av et nytt post- og varemottak under Wessels plass og tunnel fra Rådhusgata til post- og varemottaket. Opprinnelig plan var å ha bygget ferdig i løpet av august 2017. Per mai 2017 er planen at Prinsens gate 26 skal være ferdig i oktober 2018, og post- og varemottaket samt tunnelen i september/oktober 2018.

Nytt post- og varemottak

Det bygges et nytt post- og varemottak på 1100 m2 under Wessels plass. Dette skal erstatte det nåværende mottaket, som er en del av stortingsgarasjen.

Prinsens gate 26

Eksisterende fasade beholdes, mens bygget totalrehabiliteres på innsiden av fasaden, 7717 m2 fordelt på seks etasjer. Bygget skal i hovedsak benyttes til kontorlokaler. I første etasje skal Halvorsens Conditori leie 400 m2. I tillegg graves det ut to underetasjer, hver på rundt 1100 m2, der det blir tekniske rom, arkiv og kontorer.

Innkjøringstunnel (kulvert)

Det bygges en 260 meter lang tunnel under bakken fra Rådhusgata til det nye post- og varemottaket under Wessels plass og videre til stortingsgarasjen. Totalt areal blir 2000 m2, og hovedløpet blir 4,5 meter bredt og 4,5 meter høyt. Tunnelen blir både adkomst til post- og varemottaket og alternativ utkjøring fra garasjen.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843