Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Dokument 3:1
Last ned dokument
Sammendrag

Dokument 3:1 (2010-2011) inneholder oppfølging av følgende undersøkelser utført av Riksrevisjonen:

 • Bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark – Dokument nr. 3:12 (2003–2004)
 • Regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet – Dokument nr. 3:10 (2004–2005)
 • Måloppnåelse i kriminalomsorgen – Dokument nr. 3:14 (2004–2005)
 • Forvaltningen av gjeldsordningsloven – Dokument nr. 3:5 (2005–2006)
 • Effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk – Oslopakke 2 – Dokument nr. 3:8 (2005–2006)
 • Integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda – Dokument nr. 3:11 (2005–2006)
 • Entra Eiendom AS – Dokument nr. 3:2 (2006–2007)
 • Brukerretting av offentlige tjenester – Dokument nr. 3:3 (2006–2007)
 • Fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten – Dokument nr. 3:4 (2006–2007)
 • Styring og resultatoppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper Dokument nr. 3:5 (2006–2007)
 • Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen – Dokument nr. 3:6 (2006–2007)
 • Tilbudet til barn og unge med psykiske problemer – Dokument nr. 3:7 (2006–2007)
 • Forvaltningen på Svalbard – Dokument nr. 3:8 (2006–2007)
 • Skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll – Dokument nr. 3:10 (2006–2007)
 • Bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge – Dokument nr. 3:11 (2006–2007)
 • Forvaltningen av kontantstøtteordningen – Dokument nr. 3:12 (2006−2007)
 • Norfunds drift og forvaltning – Dokument nr. 3:13 (2006–2007)
 • Måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene – Dokument nr. 3:14 (2006–2007)
Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843