Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Utviklingstrekk
Ansatte samtaler i en korrider. Foto: Ilja Hendel

Utviklingstrekk i samfunnet: Betydning for Riksrevisjonens arbeid

Den teknologiske utviklingen innebærer at Riksrevisjonen må forberede seg på en utvikling som stiller nye krav, men også gir nye muligheter.

Oppgaveløsingen vil bli mer automatisert, og bruk av kunstig intelligens vil etter hvert ta over oppgaver i både forvaltningen og Riksrevisjonen. Videre vil tilgang til informasjon og mengden data øke kraftig, noe som blant annet gir store muligheter for å koble data. Dette kan gi ny innsikt i hvordan forvaltningen fungerer. Samtidig gir teknologien store muligheter for å effektivisere og tenke nytt. Vi må være kreative og ikke bare forbedre eksisterende prosesser, men se etter nye og smartere måter å arbeide på. Dette vil kreve videreutvikling av eksisterende kompetanse og behov for
annen kompetanse enn det vi har i dag.

Riksrevisjonen må til enhver tid ha god innsikt i – og oversikt over – trender og utvikling i samfunnet. Det er en forventning om at Riksrevisjonen ivaretar overordnede samfunnshensyn enda bedre i valg av områder og oppgaver. Vi må derfor ha en mer helhetlig tilnærming overfor en forvaltning der det blir nye og mer sammensatte krav til styring, og der brukerne vil ha høyere krav og forventninger til de tjenester som leveres. For at Riksrevisjonen ikke skal bidra til økt detaljstyring og dermed hemme utvikling av forvaltningen, forventes det at vi skal være mindre detaljorientert og at vi skal legge mer vekt på veiledning.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843