Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Revisjonstyper > Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon - Riksrevisjonen

Riksrevisjonen gjennomfører systematiske undersøkelser av
  • økonomi
  • produktivitet
  • måloppnåelse
  • virkninger

ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger.

I 2017 var 28 % av Riksrevisjonens revisjonsarbeid forvaltningsrevisjon.

Målet med undersøkelsene er å gi Stortinget relevant informasjon om iverksettelse og virkninger av offentlige tiltak. Forvaltningsrevisjonen skal på denne måten bidra til en bedre og mer effektiv forvaltning.

Riksrevisjonens Retningslinjer for forvaltningsrevisjon er basert på de internasjonale standardene ISSAI 300 og ISSAI 3000-serien utarbeidet av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). I tilknytning til retningslinjene er det også laget veiledere som utfyller retningslinjene med ulike tema som kan være relevante for en forvaltningsrevisjon (se vedleggene til høyre).

Følgende spørsmål kan det være aktuelt å stille i en forvaltningsrevisjon:

  • Bruker forvaltningen ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med Stortingets vedtak og forutsetningerer?
  • Er forvaltningens ressursbruk og virkemidler effektive i forhold til de målene som Stortinget har satt på området?
  • Etterleves regelverk fastsatt av Stortinget?
  • Er forvaltningens styringsverktøy, virkemidler og regelverk effektive og hensiktsmessige for å følge opp Stortingets vedtak og forutsetninger?
  • Er beslutningsgrunnlaget fra regjeringen til Stortinget tilstrekkelig?
  • Gjennomfører forvaltningen vedtatt miljøpolitikk slik at prinsippet om bærekraftig utvikling og god forvaltning av naturressursene etterleves?

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843