Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

FAQ

​Her vil kjente feil som kan fremkomme hos virksomheten ved implementering eller utførelse av uttrekk og overføring av økonomidata. Listen er sortert sekvensielt etter hvor du er i prosessen

Publisert 23.09.2014 12:15

Pålogging/oppstart av applikasjon

1) Melding om feil passord: Sjekk om passord der korrekt skrevet inn. Passordet er sensitiv mot STORE og små bokstaver.
Ved fortsatt problemer: Kontakt Riksrevisjonen, se informasjon i høyre spalte.

2) Feil ved nedlasting av parameterfiler fra sentralt mottakssted:

  1. Det er ikke gitt beskjed til Riksrevisjonen om hvilken TCP/IP-adresse, evt endring av TCP/IP-adresse, som skal få tilgang til Sentralt Mottakssted for å kunne laste ned nye parameterfiler. 
  2. Brukernavn og/eller passord angitt i applikasjonen samsvarer ikke med brukernavn og passord på FTP-serveren på det Sentrale mottaksstedet

Problemløsning:

Ved 1),  kontakt Riksrevisjonen se informasjon i høyre spalte. Oppgi den TCP/IP-adressen /serien som er synlig ut mot internett til Riksrevisjonen slik at tilgang i brannmuren kan gis
Ved 2), Kontakt Riksrevisjonen, se informasjon i høyre spalte, og angi problemet som oppstår i pkt 2.

Vedlikehold av informasjon

Ingen spesielle 

Uttrekk og komprimering av tabeller

Eksport fra Oracle med klientversjon høyere enn Oracle server versjon

Problemløsning:

Klientversjonen av Oracle må være samme eller lavere for at eksporten skal fungere.

Kryptering av data

Ingen spesielle

Overføring av datapakker

Feil ved overføring av datapakke fra sentralt mottakssted

Det er ikke gitt beskjed til Riksrevisjonen om hvilken TCP/IP-adresse, evt endring av TCP/IP-adresse, som skal få tilgang til Sentralt Mottakssted for å kunne overføre datapakken.

Problemløsning:

Kontakt Riksrevisjonen, se informasjon i høyre spalte, hvor den TCP/IP-adressen /serien som er synlig ut mot internett oppgis til Riksrevisjonen slik at tilgang i brannmuren kan gis

Ved fortsatt problemer: Kontakt Riksrevisjonen, se informasjon i høyre spalte.

 Kontakt oss

​​Riksrevisjonen

Postadresse:

Postboks 8130 Dep, 0032 OSLO

Besøksadresse:

Storgata 16

CD/DVD som oversendes merkes med TOMAS v/IKT-seksjonen

Brukerstøtte, Datafangst

Henvendelser på e-post sendes til: Tjenester-IKT-brukerstotte@Riksrevisjonen.noHenvendelser på telefon:
22 24 10 66

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843