Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Revisjonstyper > Regnskap: Etterlevelse og finansiell revisjon

Regnskapsrevisjon - Riksrevisjonen

Riksrevisjonen skal ved revisjon av regnskapene kontrollere om regnskapet gir et riktig bilde av den økonomiske virksomheten.

Regnskapsrevisjonen innebærer blant annet å bekrefte at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler og å kontrollere om de disposisjonene som ligger til grunn for regnskapet, er i samsvar med vedtakene og forutsetningene fra Stortinget, og det gjeldende regelverket, og om disposi- sjonene er akseptable ut fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning.

I 2017 var 63 % av vårt revisjonsarbeid regnskapsrevisjon.

Resultatene av regnskapsrevisjonen rapporteres en gang i året for hvert departement i Dokument 1 og for hver virksomhet i form av en revisjonsberetning og eventuelt en etterlevelsesrapport. Virksomhetene er mottakere av revisjonsberetningene, mens departementene er mottakere av etterlevelsesrapportene.

Regnskapsrevisjon er basert på ISSAI 1000-2999 og ISSAI 4000-serien som er utarbeidet av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

Regnskapsrevisjon er to typer revisjon 

Finansiell revisjon 

For at revisor skal kunne bekrefte at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler, utføres en finansiell revisjon.

Etterlevelsesrevisjon 

Kontroll av disposisjonene/etterlevelsesrevisjon er en del av regnskapsrevisjonen og handler om hvorvidt selve budsjettet er iverksatt som forutsatt, og om forvaltningen i sin bruk av midler har fulgt vedtak, lover, retningslinjer og regler. Kontrollen av disposisjonene/etterlevelsesrevisjonen  (ISSAI: Compliance Auditing) dreier seg altså om budsjettet er iverksatt i tråd med vedtakets forutsetninger.

Veiledning og forebygging 

Riksrevisjonen skal i tillegg veilede virksomhetene for å forebygge fremtidige feil og mangler, og for å bidra til å forebygge og avdekke misligheter. I veiledningsrollen må revisor vise varsomhet og veilede på en måte som ikke setter revisjonens uavhengighet og objektivitet i fare.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843