Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Revisjonstyper > Selskapskontroll > Årlig kontroll

Årlig kontroll - Riksrevisjonen

Det foretas en årlig gjennomgang av hvert enkelt selskap som er underlagt Riksrevisjonens selskapskontroll.

Eierdepartementet skal oversende statsrådens beretning med vedlegg for hvert enkelt selskap senest én måned etter generalforsamling, foretaksmøte eller tilsvarende. Riksrevisjonen sender årlig brev til eierdepartementene der kravene til innholdet i statsrådens beretning er beskrevet. Riksrevisjonen skal varsles om generalforsamling eller foretaksmøte, og har rett til å være til stede på dette.

Det blir gjort en vurdering av forvaltningen av eierskapet i selskapet basert på gjennomgang av

  • relevante stortingsdokumenter
  • statsrådens beretning for selskapet
  • årsregnskap
  • styrets og ekstern revisors beretning
  • styreprotokoller
  • innkalling og protokoll fra generalforsamlingen/foretaksmøtet
  • eventuell annen innsendt informasjon

I den årlige kontrollen blir det særlig vurdert om lover, regler og vedtak etterleves i forvaltningen av statens interesser i selskapene, og om det blir gitt korrekt informasjon til Stortinget og Riksrevisjonen. Den årlige gjennomgangen skal også gi grunnlag for å vurdere om forvaltningen av eierskapet i selskapet bør følges opp ytterligere i en utvidet kontroll eller ved forvaltningsrevisjon.

Vesentlige avvik rapporteres til Stortinget i Dokument 3:2.

I de tilfellene det blir funnet avvik i den årlige kontrollen, blir eierdepartementet orientert i brev og bedt om å kommentere avvikene – dersom ikke departementet allerede har redegjort for saken gjennom statsrådens beretning til Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843