Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Oppfølging - Riksrevisjonen

Alle saker som rapporteres til Stortinget i Dokument 3:2, skal følges opp.

Formålet med oppfølgingen er å se om avvikene som ble avdekket av kontrollen, er fulgt opp av departementet og selskapet. Vanligvis begynner oppfølgingen 14–16 måneder etter at saken ble rapportert til Stortinget.

En sak kan følges opp på én eller flere av følgende måter:

  • ved brev til departementet
  • som del av en årlig kontroll
  • gjennom en ny utvidet kontroll
  • gjennom forvaltningsrevisjon

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843