Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Revisjonstyper > Sentralt regelverk

Sentralt regelverk - Riksrevisjonen

Bevilgningsreglementet

Stortinget fastsetter i bevilgningsreglementet rammene for statlig økonomiforvaltning og -rapportering. Reglementet angir hvordan statsbudsjettet skal behandles og settes opp, og inneholder en del grunnleggende prinsipper som for eksempel:

  • kontantprinsippet
  • ettårsprinsippet
  • bruttoprinsippet

Reglementet angir også hvordan statsregnskapet skal utformes og avlegges. Bevilgningsreglementet gjelder for alle statlige bevilgninger, med mindre Stortinget uttrykkelig vedtar noe annet. Endringer i reglementet – sist pr. januar 2006 – i retning av at det er blitt mindre konkret og førende, avspeiler en utvikling i retning av at regelverket må tilpasses den enkelte virksomhets risiko- og vesentlighetsbetraktninger.

Økonomiregelverket

Økonomiregelverket – regelverk for økonomiforvaltning og bestemmelsene – er vedtatt i kongelig resolusjon. Regelverket er ikke vedtatt av Stortinget, men bygger på og er i overensstemmelse med bevilgningsreglementet. Selv om økonomiregelverket er forvaltningens eget regelverk, bruker Riksrevisjonen det som grunnlag for sin kontroll. Regelverket er delvis et rammeregelverk, som må suppleres med ”god statlig økonomi-forvaltningsskikk” og regelverk vedtatt av det enkelte departement eller virksomhet.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843