Dokument 2 (2019-2020)

Dokument 2 (2019-2020) Offentliggjort 07.05.2020 Riksrevisjonens årsrapport for 2019

En publikasjon av

Riksrevisjonen
Offentliggjort 07.05.2020