Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Tips til Riksrevisjonen

Riksrevisjonen skal gjennom revisjon bidra til å forebygge og avdekke misligheter i statsforvaltningen. Riksrevisjonen har en elektronisk tipskanal. I 2016 ble det registrert 174 tips der. Erfaringsmessig er relevante tips en viktig kilde til opplysninger som ellers ikke er lett tilgjengelig for revisor. Tips kan gis anonymt.

Sideinnhold

Behandling av tips

Riksrevisjonen er interessert i å motta tips om misligheter, eller opplysninger som gir grunn til mistanker om misligheter, og legger til rette for dette gjennom denne elektroniske tipskanalen. Tips kan sendes anonymt eller med navn. Ved å oppgi navn og kontaktinformasjon gir du oss mulighet til å kontakte deg for ytterligere informasjon. Det er også mulig å legge inn dokumenter i det elektroniske tipsskjemaet som vedlegg til tipset. Riksrevisjonen mottar tips om misligheter og andre kritikkverdige handlinger i statsforvaltningen.

Alle tips blir vurdert. Informasjonen vi mottar blir vurdert etter vesentlighet og risiko i forbindelse med planlegging og gjennomføring av revisjonen. Avhengig av innholdet vil Riksrevisjonen vurdere å igangsette nærmere undersøkelser.

Som hovedregel blir ikke tips besvart, med mindre Riksrevisjonen ønsker å be om ytterligere informasjon. Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan, og foretar ikke kontroller på oppdrag fra offentlige eller private interesser. Resultatet av den årlige revisjonen rapporteres i Dokument 1 til Stortinget, og resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner rapporteres løpende i Dokument 3-serien. Riksrevisjonen og Skatteetaten har inngått en samarbeidsavtale om blant annet utveksling av opplysninger i enkeltsaker. Tips til Riksrevisjonen som anses å inneholde relevant og vesentlig informasjon for Skatteetaten, vil i tråd med denne avtalen bli oversendt Skattedirektoratet.

Ekstern leverandør

Riksrevisjonen bruker en tredjepart (CGT AS) for vedlikehold og drift av tipsløsningen. Sikkerheten er ivaretatt ved at informasjonen er kryptert på CGT AS sin skjemaserver. Informasjonen i skjemaene låses opp først når den overføres til Riksrevisjonen. CGT AS har ikke på noe tidspunkt tilgang til de registrerte tipsene i klartekst.

Tips kan også sendes Riksrevisjon i epost og brev. Epostadressen er postmottak@Riksrevisjonen.no, mens postadressen er Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo. Riksrevisjonen anbefaler at du sender tips til oss gjennom vår elektroniske tipskanal.

Et tips bør inneholde følgende:

  • Hvilken virksomhet misligheten gjelder
  • Konkret beskrivelse av de faktiske forhold - hva, når, eventuelt hvem og hvordan
  • Eventuelt henvisning til andre kilder/dokumenter som underbygger opplysningene i tipset
  • Eventuelt navn og kontaktinformasjon til tipser

Slik sikrer du anonymitet når du legger ved filer

Hvis du ønsker å ta med filer som vedlegg til ditt tips, anbefaler vi at du anonymiserer disse.

Slik gjør du det med Microsoft Office-filer:

  • Åpne dokumentet, velg "Lagre som"
  • Velg lagringssted og filtype, filtype skal være PDF
  • Klikk så på "Alternativer" og fjern hakene for "Dokumentegenskaper" og "Koder for dokumentstruktur for tilgjengelighet".
  • Klikk .

Du har nå sikret at eventuell sporbar informasjon ikke blir lagret i filen.

Ved bildefiler og andre filtyper anbefaler vi å undersøke hvilke muligheter det finnes for å fjerne sporbare spor i filen.

Hvis dette blir vanskelig å få til, anbefaler vi at du skriver eller limer teksten i det du ville legge ved inn i skjemaet for tipset.

 Relatert innhold

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843