Riksrevisjonen sjekker hvordan regjeringen og myndighetene gjør jobben sin