Kontakt oss

Kontaktinformasjon

E-post 

postmottak@riksrevisjonen.no

Telefon 

22 24 10 00

Postadresse

Postboks 6835 St. Olavs plass
0130 Oslo

Kart over Riksrevisjonens kontorer i Norge.

For pressen

Du finner pressekontakter, pressebilder og pressemeldinger på vårt presserom. 

Riksrevisjonens presserom

 

Besøk oss

Vårt hovedkontor ligger i Oslo.

Besøksadresse Oslo: Storgata 16, Oslo

Regionskontorer i resten av landet

Vi har kontorer seks andre steder i Norge. Nedenfor finner du besøksadressene. All post skal sendes til hovedkontoret i Oslo.

 

Tips oss

Riksrevisjonen skal gjennom revisjon bidra til å forebygge og avdekke misligheter i statsforvaltningen. Erfaringsmessig er relevante tips en viktig kilde til opplysninger som ellers ikke er lett tilgjengelig for revisor. Tips kan gis anonymt.

Tipskanal


Fakturaadresse og organisasjonsnummer

Fakturaen må merkes med bestillerreferanse (1090xxx).

E-faktura: Elektronisk handelsformat (EHF), bruk Riksrevisjonens organisasjonsnummer NO 974 760 843.

Les mer om å sende faktura og EHF hos dfo.no