Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter

Ulovlig eksport av avfall er et globalt helse- og miljøproblem. Risikoen for å bli tatt er lav og norske myndigheter har ikke god nok kontroll på hvor avfallet vårt havner.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper ─ 2021

I selskapskontrollen for 2021, legger vi frem to hovedsaker ─ en undersøkelse av Investinors investeringspraksis og en oppfølgingsundersøkelse av lederlønnsutviklingen i heleide statlige selskaper. Vi...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av godtgjørelse til styret og daglig leder i statlige heleide selskaper

Igjen har Riksrevisjonen undersøkt utviklingen i lønn og godtgjørelser til daglige ledere og styrene i heleide statlige selskaper. Vi ser nå noe mer moderasjon, men mange lederes lønnsøkning ligger fo...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Investinors investeringspraksis og Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse

Målet er ti prosent avkastning i året, men Investinors direkteinvesteringer har null avkastning i perioden 2008 til 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet

I 2017 startet Barne- og familiedepartement arbeidet for å forbedre kompetansen i det kommunale barnevernet. Undersøkelsen viser lite forbedring når det kommer til dokumentasjon av barnevernets vurder...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Årlig revisjon 2021

Riksrevisjonens årlige gjennomgang viser at kvaliteten på statens regnskaper er gjennomgående god. Fire regnskaper har vesentlige feil. I tillegg kommer vi med kritikk på syv områder som vi har gått d...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2022

I årets rapport om oppfølgingsundersøkelsene våre kan vi avslutte 13 av 14 tidligere saker. Vi følger tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen opp videre. I tillegg gir vi svært alvorlig kritikk i ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Lønns- og arbeidsvilkår i statlige anskaffelser

For å redusere arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping er det viktig at statlige virksomheter påser at leverandørene av tjenester og bygge- og anleggsarbeider gir de ansatte riktige lønns- og arbei...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Helsedirektoratets etterkontroll av helserefusjoner

Utbetalingene til helseaktørene bygger på et tillitsbasert system og skjer på grunnlag av innsendte refusjonskrav. Disse kravene må bli etterkontrollert. Vår undersøkelse viser at Helsedirektoratet ve...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

Det er viktig å sikre at utenlandske selskapsaksjonærer betaler korrekt kildeskatt på utbytte. Vår undersøkelse viser at Skatteetaten ikke i tilstrekkelig grad har sikret at utenlandske aksjonærer bli...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 34