Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier

Kostnadene til drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene har økt betydelig, men veiene har verken blitt mer fremkommelige, miljøvennlige eller tryggere. Riksrevisjonen mener dette er kritikkverdig...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Stortingets økonomiske ordninger til representanter

Vår undersøkelse av de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter avdekker betydelige feil. Hovedårsaker er svikt i forvaltning, informasjon og kontroll, og manglende oppmerksomhet om eget ansv...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Sjøfartsdirektoratets arbeid med å fremme gode arbeids- og levevilkår til sjøs

Antall ulykker til sjøs har økt. Menneskelige faktorer blir rapportert som direkte årsak til mange av ulykkene med næringsfartøy. Vår undersøkelse viser at Sjøfartsdirektoratets tilsyn ikke er godt no...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes arbeid med trygt drikkevann

30 prosent av det rensede drikkevannet i Norge lekker ut av rørene. Slik var det også i 2014 da det kom nasjonale mål om å redusere lekkasjene og fornye vannledningsnettet. Myndighetene har ikke gjort...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor

Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar ikke ansvaret de har for digital sikkerhet i sivil sektor godt nok. Dette kan få alvorlige konsekvenser for kritiske samfunnsfunksjoner og nasjonale sikkerh...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter

Ulovlig eksport av avfall er et globalt helse- og miljøproblem. Risikoen for å bli tatt er lav og norske myndigheter har ikke god nok kontroll på hvor avfallet vårt havner.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper ─ 2021

I selskapskontrollen for 2021, legger vi frem to hovedsaker ─ en undersøkelse av Investinors investeringspraksis og en oppfølgingsundersøkelse av lederlønnsutviklingen i heleide statlige selskaper. Vi...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølgingsundersøkelse: Godtgjørelse til styret og daglig leder i statlige heleide selskaper

Igjen har Riksrevisjonen undersøkt utviklingen i lønn og godtgjørelser til daglige ledere og styrene i heleide statlige selskaper. Vi ser nå noe mer moderasjon, men mange lederes lønnsøkning ligger fo...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Investinors investeringspraksis og Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse

Målet er ti prosent avkastning i året, men Investinors direkteinvesteringer har null avkastning i perioden 2008 til 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet

I 2017 startet Barne- og familiedepartement arbeidet for å forbedre kompetansen i det kommunale barnevernet. Undersøkelsen viser lite forbedring når det kommer til dokumentasjon av barnevernets vurder...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 37