Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2019

Vi kontrollerer hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i over 100 selskaper. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner

Vi følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført. Datoen er ikke ende...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Politiets oppfølging av IKT-kriminalitet

Vi undersøker Politiets oppfølging av IKT-kriminalitet. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes eksportkontroll av forsvarsmateriell og flerbruksvarer

Vi undersøker myndighetenes eksportkontroll av forsvarsmateriell og flerbruksvarer. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Klagesaksbehandling i NAV og Trygderetten

Vi undersøker i hvilken grad arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten behandler klagesaker på en målrettet måte og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Alexander Kielland-ulykken

Riksrevisjonen undersøker hvordan de ansvarlige myndighetene har ivaretatt ansvaret sitt etter Alexander Kielland-ulykken. Resultatet vil foreligge våren 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Forsvarets logistikkorganisasjons evne til å understøtte Forsvaret

Riksrevisjonen undersøker Forsvarets logistikkorganisasjons (FLO) evne til å understøtte Forsvaret i fred, krise og krig. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Bistand til barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres

Vi undersøker i hvilken grad barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres får likeverdig og koordinert bistand. Datoen for publisering er ikke endelig bestemt.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen

Riksrevisjonens undersøker Noregs vassdrags- og energidirektorats (NVE) arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av våren 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

Vi undersøker hvordan de regionale helseforetakene og helseforetakene ivaretar sitt ansvar for kliniske behandlingsstudier. Resultatet vil foreligge i løpet av våren 2021, datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 3