Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Årlig revisjon og kontroll 2018

Vi legger fram den årlige rapporten om statsforvaltningen for budsjettåret 2018.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner

Vi følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført. I 2019 følger vi op...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Saksbehandlingstid i domstolene

Riksrevisjonen undersøker saksbehandlingstiden og effektiviteten i tingrettene og lagmannsrettene.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2018

Riksrevisjonen legger fram fire nye undersøkelser og fem oppfølginger av tidligere undersøkelser av forvaltningen av statlig eide selskaper.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer

Riksrevisjonen undersøker Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Virksomhetsanalyse av Norges sjømatråd

Riksrevisjonen utfører en virksomhetsanalyse av Norges sjømatråd.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester

Riksrevisjonen undersøker årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Bemanningsutfordringer i helsesektoren

Riksrevisjonen undersøker bemanningsutfordringer i helsesektoren.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Samiske elevers rett til undervisning i og på samisk

Riksrevisjonen undersøker samiske elevers rett til undervisning i og på samisk.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Integrering gjennom arbeid

Riksrevisjonen undersøker integrering gjennom kvalifisering til og deltakelse i arbeidslivet.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2