Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Bistand til barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres

Vi undersøker i hvilken grad barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres får likeverdig og koordinert bistand.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Årlig rapport om revisjon - fra statsbudsjett til statsregnskap - 2020

Vi legger fram den årlige rapporten om revisjon av statsforvaltningen - fra statsbudsjett til statsregnskap - for budsjettåret 2020. Dato for offentliggjøring kan bli endret.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Norsk støtte til Verdensbankens fond

Vi undersøker Utenriksdepartementets og Norads arbeid for å sikre at støtten som gis via Verdensbankens fond bidrar til å nå norske utviklingspolitiske mål på en effektiv måte.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Vi undersøker hvordan myndighetene gjennomfører sine anskaffelser for å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Dato for offentliggjøring kan bli endret.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring

Vi undersøker myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer

Riksrevisjonens undersøker Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Vi undersøker myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Politi- og lensmannsetaten måloppnåelse på sentrale oppgaver

Vi undersøker om politi- og lensmannsetatens måloppnåelse på sentrale oppgaver er i samsvar med Stortingets vedtak. Vi ser også på eventuelle årsaker til manglende måloppnåelse. Dato for offentliggjør...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Helse-, utdannings- og velferdstjenester til innsatte i norske fengsler

Vi undersøker om innsatte i, og løslatte fra, fengsler, mottar helse-, velferds- og utdanningstjenester som er tilpasset behovene og som fremmer tilbakeføring til samfunnet. Datoen er ikke endelig bes...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Forvaltningspraksis i barnevernet

Vi vurderer om Barne- og familiedepartementet har tilrettelagt for å forbedre forvaltningspraksis i barnevernet.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2