Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Koronaundersøkelser

Vi skal undersøke bevilgningene til NAV for håndteringen av virusutbruddet og myndighetens økonomiske krisepakker.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Psykiske helsetjenester

Vi undersøker behandling og oppfølging av personer med psykiske lidelser og plager.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Utenriksdepartementets tildeling av tilskudd til International Peace Institute

Vi undersøker Utenriksdepartementets tildeling av tilskudd til International Peace Institute (IPI).

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Undersøkelser av Én innbygger – én journal i helsesektoren

Riksrevisjonen gjennomfører to undersøkelser om IT-satsingen Én innbygger – én journal i helsesektoren. Den ene handler om den overordnede styringen, den andre om anskaffelsene av konsulenttjenester t...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Bistand til barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres

Vi undersøker i hvilken grad barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres får likeverdig og koordinert bistand.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Årlig rapport om revisjon - fra statsbudsjett til statsregnskap - 2020

Vi legger fram den årlige rapporten om revisjon av statsforvaltningen - fra statsbudsjett til statsregnskap - for budsjettåret 2020. Dato for offentliggjøring kan bli endret.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Vi undersøker hvordan myndighetene gjennomfører sine anskaffelser for å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Dato for offentliggjøring kan bli endret.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer

Riksrevisjonens undersøker Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Vi undersøker myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av høsten 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring

Vi undersøker myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring. Datoen for offentliggjøring er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2