Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Årlig rapport om revisjon - fra statsbudsjett til statsregnskap - 2020

Vi legger fram den årlige rapporten om revisjon av statsforvaltningen - fra statsbudsjett til statsregnskap - for budsjettåret 2020. Dato for offentliggjøring kan bli endret.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner

Vi følger opp våre forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført. Datoen er ikke...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Norsk støtte til Verdensbankens fond

Vi undersøker Utenriksdepartementets og Norads arbeid for å sikre at støtten som gis via Verdensbankens fond bidrar til å nå norske utviklingspolitiske mål på en effektiv måte.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Oppfølging av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning

I 2017 viste vår undersøkelse at mange departementer og statlige virksomheter ikke praktiserte god nok arkivering og mulighet for innsyn. Det skyldtes både manglende kunnskap og lite brukervennlige ar...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2020

Vi kontrollerer hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i over 100 selskaper.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring

Vi undersøker myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Grønne offentlige anskaffelser

Vi undersøker hvordan myndighetene gjennomfører sine anskaffelser for å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Dato for offentliggjøring kan bli endret.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer

Riksrevisjonens undersøker Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Vi undersøker myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Politi- og lensmannsetaten måloppnåelse på sentrale oppgaver

Vi undersøker om politi- og lensmannsetatens måloppnåelse på sentrale oppgaver er i samsvar med Stortingets vedtak. Vi ser også på eventuelle årsaker til manglende måloppnåelse. Dato for offentliggjør...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2