Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Hvordan statlige barnevernsmyndigheter sikrer barns beste i barnevernsinstitusjoner

Vi undersøker hvordan statlige barnevernsmyndigheter sikrer barns beste i barnevernsinstitusjoner.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Årlig revisjon og kontroll 2019

Vi legger fram den årlige rapporten om statsforvaltningen for budsjettåret 2019. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Styring og rapportering på Norges oppfølging av bærekraftsmålene

Vi undersøker hvordan Norge styrer og rapporterer oppfølgingen av bærekraftsmålene. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner

Vi følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført. Datoen er ikke ende...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2019

Vi kontrollerer hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i over 100 selskaper. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Politiets oppfølging av IKT-kriminalitet

Vi undersøker Politiets oppfølging av IKT-kriminalitet. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes eksportkontroll av forsvarsmateriell og flerbruksvarer

Vi undersøker myndighetenes eksportkontroll av forsvarsmateriell og flerbruksvarer. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Klagesaksbehandling i NAV og Trygderetten

Vi undersøker i hvilken grad arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten behandler klagesaker på en målrettet måte og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Alexander Kielland-ulykken

Riksrevisjonen skal undersøke hvordan de ansvarlige myndighetene har ivaretatt ansvaret sitt etter Alexander Kielland-ulykken. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av våren 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Styring av arbeidet med én innbygger – én journal i helsesektoren

Vi undersøker hvordan helse- og omsorgsdepartementet ivaretar sitt ansvar for å nå målet om én innbygger – én journal. Datoen for publisering er ikke endelig bestemt.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 3