Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Barn i private og statlige barnevernsinstitusjoner

Vi undersøker kjøp av plasser, plassering og oppfølging av barn i private og statlige barnevernsinstitusjoner. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Styring og rapportering på Norges oppfølging av bærekraftsmålene

Vi undersøker hvordan Norge styrer og rapporterer oppfølgingen av bærekraftsmålene. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Klagesaksbehandling i NAV og Trygderetten

Vi undersøker i hvilken grad arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten behandler klagesaker på en målrettet måte og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Politiets oppfølging av IKT-kriminalitet

Vi undersøker Politiets oppfølging av IKT-kriminalitet. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Årlig revisjon og kontroll 2019

Vi legger fram den årlige rapporten om statsforvaltningen for budsjettåret 2019. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Forsvarets logistikkorganisasjons evne til å understøtte Forsvaret

Riksrevisjonen undersøker Forsvarets logistikkorganisasjons (FLO) evne til å understøtte Forsvaret i fred, krise og krig. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2019

Vi kontrollerer hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i over 100 selskaper. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes eksportkontroll av forsvarsmateriell og flerbruksvarer

Vi undersøker myndighetenes eksportkontroll av forsvarsmateriell og flerbruksvarer. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Alexander Kielland-ulykken

Riksrevisjonen skal undersøke hvordan de ansvarlige myndighetene har ivaretatt ansvaret sitt etter Alexander Kielland-ulykken. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av våren 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Styring av IT-utviklingen i helsesektoren

Vi undersøker styring av IT-utviklingen i helsesektoren. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2