Hopp til hovedinnhold

Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Arbeidsrettet bistand til unge utenfor arbeidslivet

Vi undersøker om myndighetenes arbeidsrettede bistand til unge utenfor arbeidslivet fører til overgang til arbeid eller utdanning. Undersøkelsen er klar august 2024.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Bruk av kunstig intelligens i staten

Riksrevisjonen undersøker hvordan myndighetene sikrer ansvarlig og pålitelig bruk av kunstig intelligens. Undersøkelsen er klar i september 2024.

Klikk for å lese mer.

Årlig rapport om revisjon ─ fra statsbudsjett til statsregnskap 2023

Riksrevisjonens årlige gjennomgang vil inneholde revisjon av statsregnskapet og ca. 230 årsregnskaper for departementer, statlige virksomheter og fond.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Helseplattformen

Riksrevisjonen og kommunerevisjonen i Trondheim har laget en plan for en felles undersøkelse av Helseplattformen. Undersøkelsen er i gang og resultatene skal etter planen offentliggjøres i oktober 202...

Klikk for å lese mer.

Håndtering av risiko for økonomiske misligheter i bistanden

Vi undersøker om Utenriksdepartementet (UD) og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) har en formålseffektiv håndtering av risikoen for økonomiske misligheter i forvaltningen av bistanden. Vi re...

Klikk for å lese mer.

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper – 2023

Staten er en stor eier i selskaper. Mange av selskapene ivaretar samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av landets verdiskapning. Riksrevisjonen undersøker hvordan staten følger opp sine...

Klikk for å lese mer.

Statens husleieavtaler

På bakgrunn av NSM-saken har Riksrevisjonen satt i gang en bred undersøkelse av statens husleieavtaler. Rapporten blir etter planen offentlig innen utgang av 2024.

Klikk for å lese mer.

Helse- og velferdstjenester til personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser

Vi undersøker årsaker til mangler i tjenestetilbudet til voksne personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser og deres pårørende. Vi ser også på konsekvenser av manglene og eksempler på godt...

Klikk for å lese mer.

Utvidet oppfølging: Forsvarets informasjonssystemer til bruk i operasjoner

I 2022 fant vi mangler i informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner. Det var sårbarheter i sikkerheten og systemene fungerte for dårlig sammen. Fordi funnene var alvorlige, er oppfølgingen v...

Klikk for å lese mer.

Myndighetenes arbeid med å sikre tilstrekkelig kapasitet i strømnettet

Riksrevisjonen undersøker hvordan myndighetene arbeider med å sikre tilstrekkelig kapasitet i strømnettet for å møte samfunnets behov. Vi regner med å offentliggjøre undersøkelsen våren 2025.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2