Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2018

Riksrevisjonen legger fram tre nye undersøkelser og fem oppfølginger av tidligere undersøkelser av forvaltningen av statlig eide selskaper.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer

Riksrevisjonen undersøker Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Virksomhetsanalyse av Norges sjømatråd

Riksrevisjonen utfører en virksomhetsanalyse av Norges sjømatråd.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester

Riksrevisjonen undersøker årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Bemanningsutfordringer i helsesektoren

Riksrevisjonen undersøker bemanningsutfordringer i helsesektoren.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Integrering gjennom arbeid

Riksrevisjonen undersøker integrering gjennom kvalifisering til og deltakelse i arbeidslivet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Samiske elevers rett til undervisning i og på samisk

Riksrevisjonen undersøker samiske elevers rett til undervisning i og på samisk.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Forvaltningen av adgangen til fisket

Vi undersøker myndighetenes forvaltning av adgangen til kyst- og havfisket. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Forsvarets logistikkorganisasjons evne til å understøtte Forsvaret

Riksrevisjonens undersøker Forsvarets logistikkorganisasjons (FLO) evne til å understøtte Forsvaret i fred, krise og krig. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Barn i private og statlige barnevernsinstitusjoner

Vi undersøker kjøp av plasser, plassering og oppfølging av barn i private og statlige barnevernsinstitusjoner. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2