Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.

Velg tema

Offentliggjøres

Norsk-russisk miljøsamarbeid

Riksrevisjonen undersøker gjennomføringen av den norsk-russiske avtalen om miljøvernsamarbeid. Revisjonen gjennomføres i samarbeid med Den russiske føderasjons riksrevisjon.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene

Riksrevisjonen undersøker i hvilken grad forvaltningen bidrar til å ivareta hensynet til miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Kampflyvåpenets operative evne

Revisjon av infrastruktur og støttefunksjoner til kampflyvåpenets operative evne. Hele eller deler av undersøkelsen vil være unntatt offentlighet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Resultatinformasjon om bistand til utdanning

Riksrevisjonen undersøker om Utenriksdepartementets sikrer god resultatinformasjon i bistandsforvaltningen. Undersøkelsen har særlig vekt på bistand til utdanning.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Godkjenning av utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner

Riksrevisjonen undersøker om ordningene for godkjenning av utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner er effektive og samordnede.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Rovviltforvaltningen

Riksrevisjonen undersøker om myndighetene legger opp til å nå det todelte målet om bærekraftige bestander av rovvilt og en livskraftig beitenæring.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 1