Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Kvotesystemet i kyst- og havfisket

Vi undersøker myndighetenes forvaltning av adgangen til kyst- og havfisket. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Styring og rapportering på Norges oppfølging av bærekraftsmålene

Vi undersøker hvordan Norge styrer og rapporterer oppfølgingen av bærekraftsmålene. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Barn i private og statlige barnevernsinstitusjoner

Vi undersøker kjøp av plasser, plassering og oppfølging av barn i private og statlige barnevernsinstitusjoner. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Behandling og oppfølging av personer med psykiske lidelser og plager

Riksrevisjonen undersøker behandling og oppfølging av personer med psykiske lidelser og plager. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Årlig revisjon og kontroll 2019

Vi legger fram den årlige rapporten om statsforvaltningen for budsjettåret 2019. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner

Vi følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført. Datoen er ikke ende...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Politiets oppfølging av IKT-kriminalitet

Vi undersøker Politiets oppfølging av IKT-kriminalitet. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Klagesaksbehandling i NAV og Trygderetten

Vi undersøker i hvilken grad arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten behandler klagesaker på en målrettet måte og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2019

Vi kontrollerer hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i over 100 selskaper. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes eksportkontroll av forsvarsmateriell og flerbruksvarer

Vi undersøker myndighetenes eksportkontroll av forsvarsmateriell og flerbruksvarer. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2