Hopp til hovedinnhold

Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Risikostyring i helseforetakene

Vi undersøker om de regionale helseforetakene og helseforetakene bruker risikostyring i samsvar med gjeldende krav og anbefalinger som virkemiddel for å støtte opp om helsepolitiske mål.

Klikk for å lese mer.

Myndighetenes arbeid med å redusere forsinkelser og innstillinger på jernbanen

Vi undersøker årsaker til forsinkelser og innstillinger på jernbanen og myndighetenes arbeid med å redusere disse. Vi offentliggjør resultatene våren 2024.

Klikk for å lese mer.

Arbeidsrettet bistand til unge utenfor arbeidslivet

Vi undersøker om myndighetenes arbeidsrettede bistand til unge utenfor arbeidslivet fører til overgang til arbeid eller utdanning. Vi regner med at undersøkelsen er klar sommeren 2024.

Klikk for å lese mer.

Myndighetenes styring og koordinering for å nå Stortingets vedtatte klimamål

Målet med undersøkelsen er å vurdere myndighetenes styring og samordning for å nå Stortingets vedtatte klimamål. Vi regner med å offentliggjøre rapporten før sommeren 2024.

Klikk for å lese mer.

Materiellinvesteringer i forsvarssektoren

Vi undersøker måloppnåelse og effektivitet i investeringene som skal understøtte Forsvarets operative evne. Vi regner med å offentliggjøre undersøkelsen sommeren 2024.

Klikk for å lese mer.

Håndtering av risiko for økonomiske misligheter i bistanden

Vi undersøker om Utenriksdepartementet (UD) og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) har en formålseffektiv håndtering av risikoen for økonomiske misligheter i forvaltningen av bistanden. Vi re...

Klikk for å lese mer.

Bruk av kunstig intelligens i staten

Riksrevisjonen undersøker hvordan myndighetene sikrer ansvarlig og pålitelig bruk av kunstig intelligens. Vi regner med å offentligjøre undersøkelsen høsten 2024.

Klikk for å lese mer.

Helseplattformen

Riksrevisjonen og kommunerevisjonen i Trondheim har laget en plan for en felles undersøkelse av Helseplattformen. Undersøkelsen er i gang og resultatene skal etter planen offentliggjøres i oktober 202...

Klikk for å lese mer.

Statens husleieavtaler

På bakgrunn av NSM-saken har Riksrevisjonen satt i gang en bred undersøkelse av statens husleieavtaler.

Klikk for å lese mer.

Myndighetenes innsats mot ungdomskriminalitet

Vi undersøker hvordan myndighetene bruker sine virkemidler for å forebygge og håndtere ungdomskriminalitet. Vi ser også på hvordan departementer og direktoratet følger opp innsatsen. Vi regner med å ...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2