Hopp til hovedinnhold

Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen

Vi undersøker hvordan myndighetene ivaretar og påvirker fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Norsk bistand til Syriakrisen

Vi vurderer om Utenriksdepartementet sørger for at den norske bistanden til Syriakrisen er effektiv og i tråd med humanitære prinsipper.

Klikk for å lese mer.

Kvaliteten på høyere utdanning

Vi undersøker om universiteter og høyskoler legger til rette for å videreutvikle kvaliteten i studieprogrammene, og hvor godt statlige virkemidler støtter opp under dette arbeidet. Vi offentliggjør un...

Klikk for å lese mer.

Myndighetenes arbeid med matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet

Vi undersøker om matsikkerheten i Norge blir ivaretatt gjennom god beredskap, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og økt produksjon. Vi regner med å offentliggjøre undersøkelsen høsten 2023.

Klikk for å lese mer.

Norske skattepliktiges forhold i utlandet

Vi undersøker Skatteetatens og Finansdepartementets arbeid med å avdekke norske skattepliktiges inntekts- og formuesforhold i utlandet. Vi regner med å offentliggjøre undersøkelsen høsten 2023.

Klikk for å lese mer.

Årlig rapport om revisjon ─ fra statsbudsjett til statsregnskap 2022

Riksrevisjonens årlige gjennomgang vil inneholde revisjon av statsregnskapet og ca. 230 årsregnskaper for departementer, statlige virksomheter og fond.

Klikk for å lese mer.

Sømløse kollektivreiser

Vi undersøker Enturs posisjon i kollektiv-Norge som en konkurransenøytral reiseplanlegger og billettformidler for sømløse kollektivreiser over hele landet. Vi regner med å offentliggjøre undersøkelsen...

Klikk for å lese mer.

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2022

Vi kontrollerer hvordan departementer ivaretar statens eierinteresser i over 100 selskaper. Resultatene av kontrollen skal være klare for offentliggjøring i november 2023.

Klikk for å lese mer.

Bruk av kunstig intelligens i staten

Riksrevisjonen undersøker hvordan myndighetene sikrer ansvarlig og pålitelig bruk av kunstig intelligens. Undersøkelsen kommer etter planen høsten 2023.

Klikk for å lese mer.

Deling og gjenbruk av data mellom offentlige virksomheter

Vi undersøker i hvilken grad myndighetene legger til rette for deling og gjenbruk av data mellom offentlige virksomheter. Vi offentliggjør undersøkelsen i november 2023.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 3