Hopp til hovedinnhold

Dokument 3 Bruk av kunstig intelligens i staten

Riksrevisjonen undersøker hvordan myndighetene sikrer ansvarlig og pålitelig bruk av kunstig intelligens. Undersøkelsen er klar i september 2024.

Offentliggjøres 02. september 2024 kl. 12.00

Riksrevisjonen undersøker hvordan myndighetene sikrer ansvarlig og pålitelig bruk av kunstig intelligens. Undersøkelsen er klar i september 2024.

Nasjonal strategi for kunstig intelligens (KI) sier at kunstig intelligens er et viktig verktøy for utvikling av en bærekraftig, effektiv og brukerrettet offentlig forvaltning. Samtidig stiller kunstig intelligens viktige etiske krav.

Kunstig intelligens kan gi offentlig forvaltning bedre og mer persontilpassede tjenester, økt effektivitet og bedre planlegging.

Riksrevisjonen undersøker hvordan myndighetene sikrer ansvarlig og pålitelig bruk av kunstig intelligens. Vi undersøker dette fordi det ikke alltid er åpenbart hvordan lovverket skal etterleves, eller hvordan de etiske prinsippene skal ivaretas. 

Undersøkelsen omfatter ikke data som er omfattet av sikkerhetsloven. 

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Digitalisering/ikt

Spørsmål?

Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no