Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:8 (2023–2024) / Offentliggjort Myndighetenes tilrettelegging for deling og gjenbruk av data i forvaltningen

Manglende og sene avklaringer av juridiske problemstillinger står i veien for deling og gjenbruk av data. Regelverket er komplekst og ikke godt nok tilpasset de digitale mulighetene vi har i dag. Men personvernet må tas på stort alvor. Derfor må det på et tidlig tidspunkt bli avklart hvilke data virksomheten kan dele.

Kort bakgrunn

  • Det er en omfattende deling av data i offentlig sektor, men det er et stort potensial for å dele mer data.
  • Økt deling av data er en forutsetning for mer sammenhengende og skreddersydde tjenester til innbyggerne.
  • Samtidig må det tas hensyn til at det er et sterkt personvern som beskytter innbyggerne mot at opplysninger om dem spres.
  • En forutsetning for deling og gjenbruk av data er at den enkelte virksomhet har god informasjonsforvaltning.

Overordnet vurdering

  • Ikke tilfredsstillende
  • Kritikkverdig
  • Sterkt kritikkverdig

Det er ikke tilfredsstillende at Kommunal- og distriktsdepartementet gjennom styring og i samarbeid med de andre departementene ikke har lagt bedre til rette for å dele og gjenbruke data innad i offentlig sektor.

Konklusjoner

Anbefalinger

Vi anbefaler at Kommunal- og distriktsdepartementet

  • tydeliggjør overfor de andre departementene deres ansvar for å prioritere og tilrettelegge for deling og gjenbruk av data
  • tar en tydelig koordineringsrolle og stiller krav til deling og gjenbruk av data i offentlig sektor

Stortinget har ferdigbehandlet undersøkelsen

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 20. november 2023, de behandlet den 29. februar 2024.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Digitalisering/ikt Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no