Hopp til hovedinnhold

Dokument 3 Helseplattformen

Riksrevisjonen og kommunerevisjonen i Trondheim har laget en plan for en felles undersøkelse av Helseplattformen. Undersøkelsen er i gang og resultatene skal etter planen offentliggjøres i oktober 2024.

Offentliggjøres 24. oktober 2024 kl. 13.00

Riksrevisjonen og kommunerevisjonen i Trondheim har laget en plan for en felles undersøkelse av Helseplattformen. Undersøkelsen er i gang og resultatene skal etter planen offentliggjøres i oktober 2024.

Undersøkelsen omfatter blant annet

  • status for problemene som har oppstått
  • om det har vært en realistisk budsjettering av anskaffelse, innføring, drift og videreutvikling av Helseplattformen
  • de viktigste forklaringene på problemene.

Vi vil belyse hvordan Helse Midt-Norge, Helseplattformen AS, St. Olavs hospital og Trondheim kommune har arbeidet med å planlegge innføringen og å løse problemene som har oppstått. Vi vil også vurdere forberedelsene til innføringen i Helse Møre og Romsdal.

Planen er å offentliggjøre resultatene av undersøkelsen i oktober 2024.

Mandat for undersøkelsen

Tirsdag 25. april vedtok Kontrollutvalget i Trondheim og Riksrevisjonens kollegium et samarbeid om å undersøke kommunale og statlige myndigheters arbeid med og oppfølging av Helseplattformen. Et viktig premiss for undersøkelsen er å finne årsakene til problemene og å skaffe ny informasjon som kan gi grunnlag for forbedring.

Om Helseplattformen

Helseplattformen er et nytt felles pasientjournalsystem og samhandlingsløsning for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Midt-Norge.

Målet er økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og å sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Helseplattformen skal bidra til å nå målene i regjeringens IT-satsing «Èn innbygger – èn journal»:

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger.
  • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester.
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

Trondheim kommune og St. Olav Hospital tok i bruk Helseplattformen i 2022. Siden er det avdekket flere alvorlige problemer, blant annet med informasjonsflyten. Konsekvensene har vært redusert pasientsikkerhet og lite effektiv pasientbehandling.

Kategorier: Helse Digitalisering/ikt

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no