Hopp til hovedinnhold

Dokument 3 Arbeidsrettet bistand til unge utenfor arbeidslivet

Vi undersøker om myndighetenes arbeidsrettede bistand til unge utenfor arbeidslivet fører til overgang til arbeid eller utdanning. Vi regner med at undersøkelsen er klar våren 2024.

Vi undersøker

  • utviklingen i omfanget av unge som står utenfor arbeidslivet
  • om de unge får bistand av NAV som fører til overgang til arbeid eller utdanning
  • om unge med psykiske helseutfordringer som mottar arbeidsrettet bistand får helhetlig og koordinert oppfølging av NAV og helsevesenet
  • hvordan Arbeids- og inkluderingsdepartementet ivaretar sitt overordnede ansvar
  • om Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og  omsorgsdepartementet legger til rette for samarbeid mellom NAV og helsevesenet

 

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Arbeidsliv Helse

Spørsmål?

Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no