Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor

Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar ikke ansvaret de har for digital sikkerhet i sivil sektor godt nok. Dette kan få alvorlige konsekvenser for kritiske samfunnsfunksjoner og nasjonale sikkerh...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2022

I årets rapport om oppfølgingsundersøkelsene våre kan vi avslutte 13 av 14 tidligere saker. Vi følger tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen opp videre. I tillegg gir vi svært alvorlig kritikk i ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Navs kontroll med koronarelaterte ytelser

Nav har utbetalt store beløp gjennom koronarelaterte ytelser i forbindelse med pandemien. Vår revisjon viser at omfanget av mulige feilutbetalinger er stort, at etterkontrollarbeidet er arbeidskrevend...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel

Mange som blir løslatt fra fengsel, mangler bolig og har store økonomiske problemer. Årsaken er blant annet at samarbeidet mellom kriminalomsorgen og de velferdstjenestene som skal ta imot de løslatte...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Forsvarets informasjonssystemer til bruk i operasjoner

Vi har funnet mangler i informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner. Det er sårbarheter i sikkerheten og systemene fungerer for dårlig sammen. Dette er svært alvorlig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Offentlig ansatte er usikre på når plikten til å avverge straffbare handlinger gjelder. Politiets oppklaringsprosent har gått ned. Brudd på besøksforbud får ikke alltid konsekvenser. Dette er noen av ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Politi- og lensmannsetatens måloppnåelse på sentrale oppgaver

Politiet er i stand til å håndtere alvorlige oppdrag og etterforske alvorlig kriminalitet bedre enn før, men oppklaringsprosenten har gått ned og det tar for lang tid å etterforske de mest alvorlige s...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring

Klimaendringene fører til mer ekstremvær og økt fare for blant annet flom, skred og stormflo. Vi har undersøkt hvordan myndighetene har arbeidet med å tilpasse bebyggelse, veier, jernbane og kystinfra...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av søknadsbaserte tilskudd i møte med virusutbruddet i 2020

Koronastøtten kom raskt på plass da nedstengingen av landet truet norske bedrifter og arbeidsplasser. De aller fleste søkerne fikk utbetalt støtte fort, men noen måtte vente uforholdsmessig lenge og m...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av bevilgninger til Arbeids- og velferdsetatens tiltak under koronapandemien

Da Norge stengte ned og arbeidsledigheten skjøt til værs, måtte Nav å hive seg raskt rundt og sikre at folk som mistet livsgrunnlaget over natta, fikk penger til å kunne klare seg. Tross store utfordr...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 6