Hopp til hovedinnhold

Rapportert i Dokument 1 (2022─2023) / Offentliggjort Navs kontroll med koronarelaterte ytelser

Nav har utbetalt store beløp gjennom koronarelaterte ytelser i forbindelse med pandemien. Vår revisjon viser at omfanget av mulige feilutbetalinger er stort, at etterkontrollarbeidet er arbeidskrevende og at Nav ikke kontrollerer alle mulige feilutbetalingssaker. Samtidig ser vi at Nav har etablert systemer som sikrer at forskudd på dagpenger tilbakebetales.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Nav har i begrenset grad gjennomført etterkontroller av de koronarelaterte ytelsene.

Konklusjoner

  • Nav har gjennomført risikovurderinger og avdekket over 200 000 mulige feilutbetalingssaker.
  • Nav har kun igangsatt etterkontroll av mulige feilutbetalingssaker på dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.
  • Mange mulige feilutbetalingssaker vil foreldes fra medio 2023 dersom etterkontroll ikke gjennomføres.

Det er positivt at Nav har etablert systemer som sikrer at forskudd på dagpenger tilbakebetales.

  • Nav har fått tilbakebetalt 2,7 av 4,5 milliarder kroner av forskudd på dagpenger ved utgangen av 2021.
  • Tilbakebetaling av forskuddene vil pågå fram til 2026.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  • og Nav vurderer omfanget av gjenstående etterkontroller på de koronarelaterte ytelsene, fordi et betydelig antall mulige feilutbetalingssaker vil foreldes fra medio 2023
  • følger opp at den pågående moderniseringen av IKT-systemer i Nav inkluderer innebygde kontroller, legger til rette for automatisert saksbehandling og forbedrer systemstøtten for kontrollarbeidet

Om undersøkelsen

Nav har ansvaret for å følge opp og kontrollere tjenester, ytelser og utbetalinger. Når det er få maskinelle kontroller, øker risikoen for både misbruk av ordningene og feilutbetalinger, og noen brukere kan ha fått for mye eller for lite stønad utbetalt. For å redusere denne risikoen må Nav vurdere om utbetalingene er riktige, ved å gjennomføre systematiske etterkontroller.

Vi har kontrollert om Nav har gjennomført systematiske etterkontroller for å avdekke feilutbetalinger og misbruk av de koronarelaterte ytelsene. Videre har vi kontrollert om etatens tiltak sikrer at forskudd på dagpenger tilbakebetales. Revisjonen bygger på resultatene fra Riksrevisjonens revisjon av bevilgninger til Navs tiltak under koronapandemien, Dokument 3:11 (2020–2021).

Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Arbeidsliv Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tod@Riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no