Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper ─ 2022

I selskapskontrollen for 2022, legger vi fram en undersøkelse av statens eierutøvelse ved valg av styrer i heleide selskap. I tillegg har vi fulgt opp fire saker rapportert i tidligere selskapskontrol...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Statens eierutøvelse ved valg av styrer i heleide selskap

Det er store forskjeller i hvordan departementene dokumenterer sine styrevalgprosesser, og hvordan de dokumenterer og vurderer innspill til styrekandidater. Prosessene i departementene er både lite et...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølgingsundersøkelse: Bemanningsutfordringer i helseforetakene

Etter fire år – vel og merke med en krevende pandemi underveis – har bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre. Den kan fortsatt få alvorlige konsekvenser for pasientene. Mange jobber fortsatt...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Enovas bidrag til teknologi- og markedsutvikling av lav- og nullutslippsløsninger

Enova skal være et effektivt virkemiddel for å nå Norges klimaforpliktelser og lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det er ikke tilfredsstillende at Enova ikke får mer ut av pengene.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper ─ 2021

I selskapskontrollen for 2021, legger vi frem to hovedsaker ─ en undersøkelse av Investinors investeringspraksis og en oppfølgingsundersøkelse av lederlønnsutviklingen i heleide statlige selskaper. Vi...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølgingsundersøkelse: Godtgjørelse til styret og daglig leder i statlige heleide selskaper

Igjen har Riksrevisjonen undersøkt utviklingen i lønn og godtgjørelser til daglige ledere og styrene i heleide statlige selskaper. Vi ser nå noe mer moderasjon, men mange lederes lønnsøkning ligger fo...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Investinors investeringspraksis og Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse

Målet er ti prosent avkastning i året, men Investinors direkteinvesteringer har null avkastning i perioden 2008 til 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2020

For 2020 har vi kontrollert hvordan 12 forskjellige departementer ivaretar statens eierinteresser i 117 selskaper. I tillegg til den årlige kontrollen har vi gjennomført to undersøkelser. De viser at...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk teknisk utstyr

Helsepersonell er en knapp ressurs. Investeringer blir et viktigere virkemiddel for å løse helseforetakenes oppgaver og dempe arbeidskraftbehovet i årene som kommer. Det kan få alvorlige konsekvenser ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av svalbardselskapenes håndtering av klimautfordringer

Klimaendringene på Svalbard utgjør en økende risiko for bebyggelse og infrastruktur. De utgjør også en betydelig risiko for selskapenes virksomhet.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 7