Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:2 (2023─2024) / Offentliggjort Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper ─ 2022

I selskapskontrollen for 2022, legger vi fram en undersøkelse av statens eierutøvelse ved valg av styrer i heleide selskap. I tillegg har vi fulgt opp fire saker rapportert i tidligere selskapskontroller.

Kort fortalt

  • I den årlige selskapskontrollen undersøker Riksrevisjonen hvordan staten følger opp sine eierinteresser i selskaper. For 2022 har vi kontrollert hvordan 12 departementer ivaretar eierinteressene i 106 selskaper.
  • Mange av selskapene ivaretar samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av landets verdiskapning.
  • Vi legger frem en hovedsak ─ Statens eierutøvelse ved valg av styrer i heleide selskap.
  • Vi har også fulgt opp fire tidligere saker.  Bemanningsutfordringer i helseforetakene følger vi videre, men de tre andre avsluttes.

Generalforsamlingene og foretaksmøtene i selskapene som er omfattet av vår kontroll i regnskapsåret 2022, har i all hovedsak blitt avholdt i samsvar med formalkravene til innkalling, gjennomføring og dokumentasjon i  selskapslovgivningen.

Statens eierutøvelse ved valg av styrer i heleide selskap

Det er store forskjeller i hvordan departementene dokumenterer sine styrevalgprosesser, og hvordan de dokumenterer og vurderer innspill til styrekandidater. Prosessene i departementene er både lite etterprøvbare og lite enhetlige. Det er ikke tilfredsstillende.

Oppfølging av tidligere saker

Vi følger opp saker vi tidligere har rapportert til Stortinget i selskapskontrollen. I år har vi fulgt opp fire saker fra Dokument 3:2 for 2015 og 2018. Vi følger en av dem videre fordi det ikke har skjedd nok på området.

Vi avslutter tre saker. Det er et generelt trekk at statsforvaltningen følger opp våre anbefalinger. Det er positivt og betyr som regel at vår kontroll bidrar til en bedre statsforvaltning.

Bemanningsutfordringer i helseforetakene, vi følger saken videre

Det er satt i gang mange tiltak etter at vi rapporterte saken i 2019, Flere av tiltakene pågår fortsatt. Bemanningsutfordringene er imidlertid vedvarende.

Saker vi avslutter

Behandlet av Stortinget

Vi leverte rapporten til Stortinget 20. november 2023, de behandlet den 14. mars 2024.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no