Hopp til hovedinnhold

(2023–2024) / Offentliggjort Oppfølgingsundersøkelse: Bemanningsutfordringer i helseforetakene

Etter fire år – vel og merke med en krevende pandemi underveis – har bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre. Den kan fortsatt få alvorlige konsekvenser for pasientene. Mange jobber fortsatt deltid, sykefraværet har steget og turnover er på samme nivå.

Det er satt i gang mange tiltak etter at vi rapporterte saken i 2019. Flere av tiltakene pågår fortsatt. Bemanningsutfordringene er imidlertid vedvarende.

Vår vurdering: Vi følger saken videre

Flere tiltak i gang for å rekruttere, mobilisere og beholde

 • Både Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og helseforetakene har satt i gang flere tiltak for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere i spesialisthelsetjenesten.
 • De regionale helseforetakene har begynt å tallfeste utdanningsbehovet for spesialsykepleiere og jordmødre.
 • Kandidatmåltallet for spesialsykepleiere og jordmødre ble satt opp i 2021.
 • Antallet uteksaminerte spesialsykepleiere i perioden (2019–2022) er større enn kandidatmåltallene.
 • Det er satt i gang ulike tiltak for å kartlegge behovet for spesialsykepleiere mer systematisk.
 • Helseforetakene har satt i gang og jobber med ulike tiltak for å utvikle en heltidskultur og beholde ansatte.

Det gjenstår mye arbeid

 • Tiltakene for å beregne det framtidige bemanningsbehovet har til nå særlig vært rettet mot intensivkapasitet.
 • Det er fortsatt mange som jobber deltid. Sykefraværet har steget. Turnover er på samme nivå.
 • Andelen som vil nå pensjonsalder innen fem år er uendret siden forrige undersøkelse.
 • Jordmødre har lavest sykefravær av de tre stillingsgruppene i 2022, men høyest turnover og lavest stillingsandel.
 • Antallet uteksaminerte jordmødre er lavere enn kandidatmåltallene.

Denne oppfølgingen er del av vår Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2023.

Kategorier: Helse Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no