Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:1 (2023–2024) / Offentliggjort Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2023

Vi følger tre av ti undersøkelser videre i årets rapport om oppfølging av forvaltningsrevisjoner. Syv undersøkelser avsluttes. I den ene saken – henvisningspraksis fra fastlegeordningen til spesialisthelsetjenesten – retter vi kritikk mot Helse- og omsorgsdepartementet.

Kort om Riksrevisjonens oppfølging

  • Riksrevisjonen følger opp alle undersøkelser for å se hva departementer og virksomheter gjør for å utbedre svakheter vi avdekker.
  • Normalt følger vi opp tre år etter at undersøkelsen er behandlet i Stortinget.
  • Dersom forvaltningen ikke har gjort nødvendige endringer, følger vi saken videre. Vi avslutter som regel etter to oppfølginger, og vurderer da om vi bør sette i gang en ny undersøkelse.

Undersøkelser vi følger videre

Vi følger tre undersøkelser videre:

Forvaltningen har satt i verk viktige tiltak på alle de tre områdene, men trenger mer tid før vi ser større effekt av tiltakene. Derfor følger vi disse sakene videre.

Henvisningspraksis: Undersøkelsen avsluttes, men departementet får kritikk

I 2018 undersøkte vi myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten.

Fastlegene er startpunktet i helsevesenet, men de skal henvise videre til spesialisthelsetjenesten når pasienten trenger det. Det bidrar til at ressursene i helsevesenet utnyttes til det beste for pasientene, men det er vedvarende utfordringer med å sikre god henvisningspraksis. Store utfordringer både med å rekruttere og beholde fastleger, er en viktig grunn til dette.

Helse- og omsorgsdepartementet har iverksatt en rekke tiltak de siste årene, men departementet vet ikke om tiltakene har ønsket effekt. Det er ikke tilfredsstillende. Det er Helse- og omsorgsdepartementets ansvar å følge opp at tiltakene faktisk fører til nødvendige forbedringer.

Dette er andre gangen vi følger opp denne undersøkelsen. Derfor avsluttes den selv om utfordringene fortsatt er der. Vi starter imidlertid en ny undersøkelse av selve fastlegeordningen.

Andre undersøkelser vi avslutter

Vi avslutter også disse undersøkelsene:

Stortinget har ferdigbehandlet saken

Vi leverte oppfølgingen til Stortinget 26. oktober 2023. De behandlet den 8. februar 2024.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Landbruk/fiske Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no