Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 3:2 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene

Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre er viktige for å gi pasienter trygge og gode helsetjenester. Helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell og mange jobber deltid.

Hovedfunn

Kritikknivå:

Alvorlig

Det er alvorlig at helseforetakene har så store bemanningsutfordringer.  Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre er stillingstyper som er viktige for å behandle pasienter og gi gode og trygge helsetjenester.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Det er kritikkverdig at mange helseforetak mangler oversikt over bemanningsbehov og planer for å løse bemanningsutfordringene sine.

Anbefalinger

Riksrevisjonen har anbefalinger til flere nivåer innen helseforvaltningen.

Helseforetakene

Riksrevisjonen anbefaler at helseforetakene

  • sørger for å jevnlig kartlegge behovet for personell
  • utvikler strategier og planer for hvordan bemanningsbehovet skal dekkes
  • skaper en heltidskultur
  • sørger for å beholde ansatte ved å skape gode fagmiljøer
  • sørger for at ledelsen på ulike nivå har mulighet og verktøy til å gjennomføre nødvendige forbedringer

De regionale helseforetakene

Riksrevisjonen anbefaler at de regionale helseforetakene

  • bistår helseforetakene med verktøy og kompetanse for å få bedre oversikt over bemanningsbehovet
  • følger opp arbeidet med å utvikle en heltidskultur i helseforetakene
  • bistår helseforetakene i deres samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å sikre et tilstrekkelig antall praksisplasser med god kvalitet

Helse- og omsorgsdepartementet

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet, sammen med de regionale helseforetakene, utvikler et system som gjør at innspillene deres til utdanningssektoren gir bedre grunnlag for å tilpasse utdanningskapasiteten til behovet for ulike typer helsepersonell.

Bakgrunn for undersøkelsen

Fram mot 2030 øker antallet innbyggere over 70 år med om lag 40 prosent. Dette stiller helsetjenesten overfor store utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde arbeidskraft.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om helseforetakene og de regionale helseforetakene arbeider målrettet og systematisk for å sikre tilstrekkelig tilgang på sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere i spesialisthelsetjenesten.

Kategorier: Helse Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no