Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:2 (2022-2023) / Offentliggjort Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper ─ 2021

I selskapskontrollen for 2021, legger vi frem to hovedsaker ─ en undersøkelse av Investinors investeringspraksis og en oppfølgingsundersøkelse av lederlønnsutviklingen i heleide statlige selskaper. Vi har kontrollert hvordan 12 departementer ivaretar statens eierinteresser i 122 selskaper.

  • I den årlige selskapskontrollen undersøker Riksrevisjonen hvordan staten følger opp sine eierinteresser i selskaper. For 2021 har vi kontrollert hvordan 12 departementer ivaretar eierinteressene i 122 selskaper.
  • Mange av selskapene ivaretar samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av landets verdiskapning.
  • Vi legger frem to hovedsaker ─ Investinors investeringspraksis og utviklingen i lederlønn og styregodtgjørelser i heleide statlige selskaper.
  • Vi har også fulgt opp fire andre saker. Alle avsluttes, men vi følger opp saken om pasientsikkerhet i en egen undersøkelse.

Investinors måloppnåelse og investeringspraksis

Investinor AS er et investeringsselskap eid av staten. Staten eier Investinor for å gi selskaper i tidlig fase tilgang på kapital. Målet er å få høy avkastning på investeringene over tid, som så kan brukes til nye investeringer eller gi utbytte til staten. Investinor har selv mål om en årlig avkastning på ti prosent, men undersøkelsen viser at Investinors direkteinvesteringer har null avkastning i perioden 2008 til 2021. Det er ikke tilfredsstillende.

Godtgjørelse til styret og daglig leder i statlige heleide selskaper

I november 2018 la Riksrevisjonen frem en undersøkelse av lønn og godtgjørelser til daglig leder, styreleder og styrene i statlige selskaper. Den viste at veksten for flertallet av disse var høyere enn lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig ─ i mange tilfeller langt over den alminnelige lønnsutviklingen.

Nå har Riksrevisjonen fulgt opp undersøkelsen og sett på perioden fra 2018 til 2021. Vi ser nå noe mer moderasjon, men mange lederes lønnsøkning ligger fortsatt høyt over alminnelig lønnsvekst.

Stortinget har behandlet kontrollen

Vi overleverte kontrollen til Stortinget 1. desember 2022. De behandlet den 28. mars 2023.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no