Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:2 (2021–2022) / Offentliggjort Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2020

For 2020 har vi kontrollert hvordan 12 forskjellige departementer ivaretar statens eierinteresser i 117 selskaper. I tillegg til den årlige kontrollen har vi gjennomført to undersøkelser. De viser at Sykehusenes bygg og medisinsk-tekniske utstyr ikke har god nok tilstand og at få Svalbard-selskap vet hvordan klimaendringer vil påvirke dem.

Kort fortalt

  • Vi har kontrollert hvordan 12 forskjellige departementer ivaretar statens eierinteresser i 117 selskaper.
  • Mange av selskapene ivaretar samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av landets verdiskapning.
  • Våre kontroller innebærer å vurdere om generalforsamlinger og foretaksmøter er avholdt i samsvar med krav, ut fra den dokumentasjonen den enkelte statsråd er pålagt å sende oss årlig.
  • Vi har også fulgt opp seks tidligere saker, av dem følger vi opp saken om Helseforetakenes praksis for utskrivning av pasienter videre.

Helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr

Helsepersonell er en knapp ressurs. Investeringer blir et viktigere virkemiddel for å løse helseforetakenes oppgaver og dempe arbeidskraftbehovet i årene som kommer. Det kan få alvorlige konsekvenser for pasienttilbudet dersom man ikke lykkes med dette.

Svalbardselskapenes håndtering av klimautfordringer

Klimaendringene på Svalbard utgjør en økende risiko for bebyggelse og infrastruktur. De utgjør også en betydelig risiko for selskapenes virksomhet. Derfor er det viktig at selskapene gjennomfører inspeksjoner. Selskapene må også sørge for at det finnes gode systemer og rutiner for å dokumentere tilstandsvurderinger.

Stortinget har behandlet kontrollen

Vi overleverte kontrollen til Stortinget 14. desember 2021. De behandlet den 5. januar 2023.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Klima/miljø Helse Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no