Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:5 (2023−2024) / Offentliggjort Enovas bidrag til teknologi- og markedsutvikling av lav- og nullutslippsløsninger

Enova skal være et effektivt virkemiddel for å nå Norges klimaforpliktelser og lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det er ikke tilfredsstillende at Enova ikke får mer ut av pengene.

Kort bakgrunn

Enova

 • skal bidra til en raskere og rimeligere omstilling til lavutslippssamfunnet ved å tilby støtteordninger for lav- og nullutslippsløsninger
 • kan støtte teknologiutvikling i senfasen og tidlig markedsintroduksjon.
 • skal bidra til varig endring
 • disponerer Klima- og energifondet, som utgjør mesteparten av den statlige støtten til direkte klimatiltak. Fondet har økt fra 2,7 milliarder kroner i 2018 til 5,6 milliarder kroner i 2023.

Klima- og miljødepartementet

 • forvalter eierskapet til Enova SF på vegne av staten
 • skal styre Enova slik at de oppnår statens mål, som er at Enova skal være et effektivt virkemiddel for støtte for omstillingen til lavutslippssamfunnet

Overordnet vurdering

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det kreves en betydelig innsats for at Norge skal innfri sine klimaforpliktelser. Enova er ment å være et sentralt virkemiddel for dette. Det er ikke tilfredsstillende at

 • Enova ikke har utnyttet handlingsrommet til effektiv utforming av virkemidlene
 • vurderinger av lønnsomhet ved teknologiutviklingen ikke er dokumentert av Enova. Dette hindrer kontroll og reduserer mulighetene for læring og forbedring.
 • Klima- og miljødepartementet ikke har gitt Enova tilstrekkelig frihet til å bruke virkemidlene på en hensiktsmessig måte.

Konklusjoner

Anbefalinger

Vi anbefaler Klima- og miljødepartementet å

 • følge opp at Enovas innsats på veitransportområdet bidrar til å nå målet for denne sektoren
 • ha dialog med Enova om hvordan teknologiutvikling bør prioriteres i ny styringsavtale, og følge opp forskjeller mellom planlagt og faktisk pengebruk på området
 • følge opp at Enova, i tråd med tilskuddsregelverket, vurderer lønnsomheten i teknologiutviklingsprosjektene og dokumenterer dette
 • bare bruke øremerkede tilskudd og aktivitetskrav for oppgaver som er utenfor rammen av styringsavtalen

Til behandling i Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 9. november 2023.

Følg saken videre på stortinget.no
Kategorier: Klima/miljø Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no