Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:5 (2023−2024) / Offentliggjort Enovas bidrag til teknologi- og markedsutvikling av lav- og nullutslippsløsninger

Enova skal være et effektivt virkemiddel for å nå Norges klimaforpliktelser og lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det er ikke tilfredsstillende at Enova ikke får mer ut av pengene.

Kort bakgrunn

Enova

 • skal bidra til en raskere og rimeligere omstilling til lavutslippssamfunnet ved å tilby støtteordninger for lav- og nullutslippsløsninger
 • kan støtte teknologiutvikling i senfasen og tidlig markedsintroduksjon.
 • skal bidra til varig endring
 • disponerer Klima- og energifondet, som utgjør mesteparten av den statlige støtten til direkte klimatiltak. Fondet har økt fra 2,7 milliarder kroner i 2018 til 5,6 milliarder kroner i 2023.

Klima- og miljødepartementet

 • forvalter eierskapet til Enova SF på vegne av staten
 • skal styre Enova slik at de oppnår statens mål, som er at Enova skal være et effektivt virkemiddel for støtte for omstillingen til lavutslippssamfunnet

Overordnet vurdering

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det kreves en betydelig innsats for at Norge skal innfri sine klimaforpliktelser. Enova er ment å være et sentralt virkemiddel for dette. Det er ikke tilfredsstillende at

 • Enova ikke har utnyttet handlingsrommet til effektiv utforming av virkemidlene
 • vurderinger av lønnsomhet ved teknologiutviklingen ikke er dokumentert av Enova. Dette hindrer kontroll og reduserer mulighetene for læring og forbedring.
 • Klima- og miljødepartementet ikke har gitt Enova tilstrekkelig frihet til å bruke virkemidlene på en hensiktsmessig måte.

Konklusjoner

Anbefalinger

Vi anbefaler Klima- og miljødepartementet å

 • følge opp at Enovas innsats på veitransportområdet bidrar til å nå målet for denne sektoren
 • ha dialog med Enova om hvordan teknologiutvikling bør prioriteres i ny styringsavtale, og følge opp forskjeller mellom planlagt og faktisk pengebruk på området
 • følge opp at Enova, i tråd med tilskuddsregelverket, vurderer lønnsomheten i teknologiutviklingsprosjektene og dokumenterer dette
 • bare bruke øremerkede tilskudd og aktivitetskrav for oppgaver som er utenfor rammen av styringsavtalen

Stortinget har ferdigbehandlet saken

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 9. november 2023. De behandlet den 8. februar 2024.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Klima/miljø Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no