Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Informasjonssikkerhet i forskning innenfor kunnskapssektoren

Vi har gjennomført inntrengingstester mot tre forskningsinstitusjoner under Kunnskapsdepartementet. Testene ga full kontroll over IT-infrastruktur ved to av dem og kontroll over forskeres IT-utstyr og...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Universiteta og høgskulane sitt arbeid med å vidareutvikle kvaliteten i studieprogramma

Universitet og høgskular har ikkje lagt godt nok til rette for at undervisarane skal kunne arbeide med kvalitetsutvikling i studieprogramma. Å prioritere slikt arbeid er nødvendig for å sikre god utda...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel

Mange som blir løslatt fra fengsel, mangler bolig og har store økonomiske problemer. Årsaken er blant annet at samarbeidet mellom kriminalomsorgen og de velferdstjenestene som skal ta imot de løslatte...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Årlig revisjon 2020

I 2020 har Riksrevisjonen revidert statsregnskapet og 233 årsregnskaper for departementene, underliggende virksomheter og fond. Staten har brukt rekordhøye 301 milliarder kroner av Oljefondet, men vi ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av kryssubsidiering i universitets- og høyskolesektoren

Kryssubsidiering betyr at inntekter fra én aktivitet benyttes til å finansiere en annen aktivitet, og kan gå ut over muligheten til å løse andre viktige oppgaver. For å unngå dette er det viktig å dok...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av forskningsetikk i universitets- og høyskolesektoren

Forskningsetikk er viktig for å sikre kvalitet i og tillit til forskningen. Vår undersøkelse viser at de statlige forskningsinstitusjonene i universitets- og høyskolesektoren ikke gjør nok for å sikre...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

Undersøkelsen viser at pasienters tilgang til kliniske behandlingsstudier ikke er god nok, at studiene ikke er tilstrekkelig integrert i pasientbehandlingen, at mange styrer i helseforetakene har lite...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2020

Vi følger opp alle undersøkelser vi har rapportert til Stortinget. Målet for oppfølgingen er å gi Stortinget informasjon om hva forvaltningen har gjort og hvilke effekter tiltakene har hatt siden unde...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål

Regjeringen er på etterskudd med gjennomføringen av FNs bærekraftsmål. Det har manglet koordinering, planlegging og kartlegging av status, viser vår undersøkelse.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av samfunnssikkerhet og beredskap ved statlige universiteter og høyskoler

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ved statlige universiteter og høyskoler er ikke målrettet og systematisk nok.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 4