Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 1 (2021–2022) / Offentliggjort Undersøkelse av forskningsetikk i universitets- og høyskolesektoren

Forskningsetikk er viktig for å sikre kvalitet i og tillit til forskningen. Vår undersøkelse viser at de statlige forskningsinstitusjonene i universitets- og høyskolesektoren ikke gjør nok for å sikre god forskningsetikk.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

De statlige forskningsinstitusjonene i universitets- og høyskolesektoren gjør ikke nok for å sikre at forskningen følger forskningsetikkloven og anerkjente forskningsetiske normer og regler.

De statlige forskningsinstitusjonene har ikke

  • etablert systemer som legger til rette for at alle ansatte som arbeider med forskning, får tilstrekkelig opplæring
  • gode nok systemer for å sikre at mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer blir oppdaget, behandlet og rapportert

Våre anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Kunnskapsdepartementet å påse at institusjonene

  • sikrer at alle ansatte som arbeider med forskning, får tilstrekkelig opplæring
  • etablerer systemer som sikrer at mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer blir oppdaget og behandlet

Kort om undersøkelsen

Vi har kontrollert om de statlige forskningsinstitusjonene i universitets- og høyskolesektoren legger til rette for og sikrer at forskningen skjer i henhold til forskningsetikkloven og anerkjente forskningsetiske normer og regler. Forskningsinstitusjonene skal videre legge til rette for at forskerne enkelt kan følge god praksis, og ha et system for å avsløre og behandle eventuelle brudd på gode forskningsetiske normer.

God opplæring av ansatte som jobber med forskning, og systemer for å behandle mulige brudd, er sentralt for å sikre tilfredsstillende forskningsetikk.

Kategorier: Offentlig forvaltning Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tja@riksrevisjonen.no