Del av Dokument 1 (2021–2022) / Offentliggjort Undersøkelse av kryssubsidiering i universitets- og høyskolesektoren

Kryssubsidiering betyr at inntekter fra én aktivitet benyttes til å finansiere en annen aktivitet, og kan gå ut over muligheten til å løse andre viktige oppgaver. For å unngå dette er det viktig å dokumentere alle relevante kostnader. Universiteter og høyskoler budsjetterer og dokumenterer ikke prosjektregnskapene sine godt nok, viser Riksrevisjonens undersøkelse.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Statlige universiteter og høyskoler sikrer i liten grad at reelle kostnader blir belastet bidrags- og oppdragsprosjektene.

  • Det er vesentlige mangler ved virksomhetenes budsjettering og dokumentasjonen som ligger til grunn for prosjektregnskapene.
  • Virksomhetene har ikke i tilstrekkelig grad sikret at bidragsprosjekter styrker fagutviklingen i virksomhetene.

Våre anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Kunnskapsdepartementet å påse at universiteter og høyskoler

  • sørger for å budsjettere oppdragsprosjekter med en rimelig fortjeneste
  • sikrer at reelle kostnader basert på faktisk tidsbruk legges til grunn i prosjektregnskapene
  • sikrer at bidragsprosjekter styrker fagutviklingen i virksomhetene og er forankret i strategien

Kort om undersøkelsen

Vi har kontrollert om universiteter og høyskoler sikrer at behandling av kostnader i bidrags- og oppdragsprosjekter er i tråd med gjeldende regelverk. Dette innebærer å kontrollere om universiteter og høyskoler sikrer at det ikke foregår kryssubsidiering.

Når inntekter fra én aktivitet benyttes til å finansiere en annen aktivitet, kan det føre til at virksomhetene har færre midler å benytte til å løse andre oppgaver. Kryssubsidiering kan også skade konkurransen i markedet ved at virksomheter i universitets- og høyskolesektoren for eksempel tilbyr forskning til en lavere pris enn sine konkurrenter. For å unngå kryssubsidiering er det viktig å identifisere og dokumentere alle kostnader i bidrags- og oppdragsprosjekter.

Kategorier: Offentlig forvaltning Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tja@riksrevisjonen.no