Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Norsk bistand til Syria-krisa 2016–2021

Utanriksdepartementet gjer ikkje nok systematiske vurderingar av resultat av bistanden til Syria-krisa. Det er viktig at departementet veit kva resultat ein oppnår med midlane. Då kan bistandsmidlane...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av norsk bistand til Verdensbankens fond

Utenriksdepartementet har ikke god nok dokumentasjon på at Verdensbankens fond er en effektiv måte å gi bistand på.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Revisjon av Utenriksdepartementets regnskap

Den årlige revisjonen av Utenriksdepartementets regnskap viser at de brøt kontantprinsippet i bevilgningsreglementet i 2020. Det er kritikkverdig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Utenriksdepartementets tildeling av tilskudd til International Peace Institute (IPI)

Utenriksdepartementet kontrollerte ikke hvordan International Peace Institute (IPI) brukte pengene, brøt reglene for saksbehandling og tok ikke habilitetsspørsmålet på alvor, viser vår undersøkelse.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer

Eksport av våpen og annet forsvarsmateriell, skal bare skje etter en nøye vurdering av uten- og innenrikspolitiske forhold i området de skal selges til. Vår undersøkelse viser at Utenriksdepartementet...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2019

For 2019 har Riksrevisjonen kontrollert hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i 120 selskaper. I tillegg til den årlige kontrollen har vi gjennomført seks undersøkelser som blant annet viser a...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Olje- og energidepartementets oppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer

Vår undersøkelse viser at Olje- og energidepartementet ikke har stilt tydelige nok forventninger til åpenhet i Equinors offentlige rapportering om utenlandsinvesteringene.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av informasjonssikkerhet i Norfund

Vår undersøkelse viser at Norfund har undervurdert informasjonssikkerhet som en risiko.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål

Regjeringen er på etterskudd med gjennomføringen av FNs bærekraftsmål. Det har manglet koordinering, planlegging og kartlegging av status, viser vår undersøkelse.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av arkivforvaltning og dokumentsikkerhet på norske utenriksstasjoner

Undersøkelsen viser at det er svakheter ved utenriksstasjonenes fysiske sikring av arkivmateriale, og at arkivsystemene som benyttes på stasjonene, har svært ulik funksjonalitet og i varierende grad b...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 4