Del av Dokument 1 (2021–2022) / Offentliggjort Revisjon av Utenriksdepartementets regnskap

Den årlige revisjonen av Utenriksdepartementets regnskap viser at de brøt kontantprinsippet i bevilgningsreglementet i 2020. Det er kritikkverdig.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Utenriksdepartementet har uoppgjorte poster med statskassen, uten at de har søkt Stortinget om nødvendig tillatelse. 

Utenriksdepartementet har brutt kontantprinsippet, som er et av de grunnleggende prinsippene i bevilgningsreglementet. Det gjelder uoppgjorte poster i utenriksstasjonenes regnskap, som er ført mot mellomværende med statskassen. Postene framgår ikke blant tillatte poster etter Finansdepartementets rundskriv R-101. Departementet har heller ikke søkt Stortinget om unntak.

Våre anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Utenriksdepartementet å innrette seg etter bevilgningsreglementet og rundskriv R-101.

Kort om revisjonen

Utenriksdepartementets brudd på kontantprinsippet er ikke beløpsmessig så stort at det har fått betydning for vår konklusjon om departementets årsregnskap, men er likevel av prinsipiell betydning.

Utenriksdepartementet fører sitt regnskap etter kontantprinsippet, som innebærer at utgifter og inntekter skal føres i regnskapet på samme tidspunkt som utbetalingen eller innbetalingen. Dersom dette ikke skjer, vil utgifter og inntekter bli med over til nytt år, og det oppstår uoppgjorte poster med statskassen.

Hva er kontantprinsippet?

Utgifter og inntekter skal tas med i statsbudsjettet for det året de antas å bli kontant betalt.

Les mer hos statsbudsjettetets hovedprinsipper hos Direktoratet for økonomistyring
Kategorier: Offentlig forvaltning Bistand/utenriks

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Åse Kristin Hemsen

Åse Kristin Hemsen

Ekspedisjonssjef

916 34 619 akh@riksrevisjonen.no