Hopp til hovedinnhold

Rapportert i Dokument 1 (2023−2024) / Offentliggjort Direktoratet for sikkerhet og beredskaps tilsynsvirksomhet på elsikkerhetsområdet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ikke tilstrekkelig oversikt over elsikkerheten. Det har vært en nedgang på nesten 75 % i antall tilsyn av landbaserte elektriske anlegg fra 2015 til 2022.

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

 • Justis- og beredskapsdepartementet har ikke sørget for at direktoratet fullt ut ivaretar sitt ansvar for sikkerheten ved elektriske anlegg og for elektromedisinsk utstyr
 • Finansiering av tilsyn er ikke i tråd med bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering.

Konklusjoner

 • Direktoratet for sikkerhet og beredskap fører tilsyn med maritime elektriske anlegg i henhold til avtale med Sjøfartsdirektoratet.
 • Direktoratets valg av landbaserte tilsynsobjekter er ikke basert på risikovurderinger.
 • De mangler oversikt over elsikkerheten på flere av de landbaserte tilsynsområdene de har ansvar for å føre tilsyn med.
 • Direktoratet for sikkerhet og beredskap ivaretar ikke sitt ansvar om å føre tilsyn med elektromedisinsk utstyr.
 • De kan ikke dokumentere at tilsynsgebyrene ikke er overpriset.
 • Urealistisk budsjettering vrir tilsynsaktivitetene mot de
  mest betalingsdyktige aktørene.
 • Justis- og beredskapsdepartementet har ikke sørget for at direktoratet etterlever bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering, og gjennomfører risikobaserte tilsyn på elsikkerhetsområdet.

Anbefalinger

Vi anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet

 • sørger for at Direktoratet for sikkerhet og beredskap gjennomfører risikobaserte tilsyn som ivaretar elsikkerheten på alle områder som direktoratet har ansvar for å føre tilsyn med
 • følger opp at gebyrfinansieringen er i tråd med forutsetningene i rundskriv R-112/15 om at tilsynsgebyrene ikke skal settes høyere enn kostnadene ved å gjennomføre tilsyn

Om undersøkelsen

Vi har kontrollert om

 • Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for sikkerhet og beredskap ivaretar sitt ansvar for sikkerheten ved elektriske anlegg og for elektromedisinsk utstyr i samsvar med el-tilsynsloven og annet sentralt regelverk
 • direktoratet følger bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering.
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no