Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:8 (2005–2006) / Offentliggjort Undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk – Oslopakke 2

De overordnede målene om økt kollektivandel og bærekraftig transport er ikke styrende for arbeidet med Oslopakke 2.

Funn

  • Arbeidet i Oslopakke 2 er preget av til dels motstridende interesser. Organiseringen stiller ikke krav om forpliktende samarbeid mellom partene.
  • De overordnede målene om økt kollektivandel og bærekraftig transport gjenspeiles i liten grad i planlegging, gjennomføring og oppfølging av pakken.
  • Per januar 2006 er det ikke fattet noen beslutning som tilsier at det skal bygges en metroforbindelse til Lysaker. Det er ikke enighet om at automatbaneløsningen kan defineres som en regional løsning.
Kategorier: Samferdsel