Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Vi undersøker myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av høsten 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring

Vi undersøker myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring. Datoen for offentliggjøring er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Politi- og lensmannsetatens effektivitet og måloppnåelse

Vi undersøker om politi- og lensmannsetatens måloppnåelse på sentrale oppgaver er i samsvar med Stortingets vedtak. Vi ser også på eventuelle årsaker til manglende måloppnåelse. Dato for offentliggjø...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Helse-, utdannings- og velferdstjenester til innsatte i norske fengsler

Vi undersøker om innsatte i, og løslatte fra, fengsler, mottar helse-, velferds- og utdanningstjenester som er tilpasset behovene og som fremmer tilbakeføring til samfunnet. Datoen er ikke endelig bes...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Kvaliteten på høyere utdanning

Vi undersøker om universiteter og høyskoler legger til rette for å videreutvikle kvaliteten i studieprogrammene, og hvor godt statlige virkemidler støtter opp under dette arbeidet.

Klikk for å lese mer.

Side 2 av 2