Hopp til hovedinnhold

Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.

Rehabiliteringstjenester

Vi undersøker rehabiliteringstjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi regner med å offentliggjøre undersøkelsen våren 2024.

Klikk for å lese mer.

Håndtering av risiko for økonomiske misligheter i bistanden

Vi undersøker om Utenriksdepartementet (UD) og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) har en formålseffektiv håndtering av risikoen for økonomiske misligheter i forvaltningen av bistanden. Vi re...

Klikk for å lese mer.

Arbeidsrettet bistand til unge utenfor arbeidslivet

Vi undersøker om myndighetenes arbeidsrettede bistand til unge utenfor arbeidslivet fører til overgang til arbeid eller utdanning. Vi regner med at undersøkelsen er klar våren 2024.

Klikk for å lese mer.

Bruk av kunstig intelligens i staten

Riksrevisjonen undersøker hvordan myndighetene sikrer ansvarlig og pålitelig bruk av kunstig intelligens. Vi regner med å offentligjøre undersøkelsen våren 2024.

Klikk for å lese mer.

Sømløse kollektivreiser

Vi undersøker Enturs posisjon i kollektiv-Norge som en konkurransenøytral reiseplanlegger og billettformidler for sømløse kollektivreiser over hele landet.

Klikk for å lese mer.

Myndighetenes arbeid med å redusere forsinkelser og innstillinger på jernbanen

Vi undersøker årsaker til forsinkelser og innstillinger på jernbanen og myndighetenes arbeid med å redusere disse. Vi offentliggjør resultatene våren 2024.

Klikk for å lese mer.

Materiellinvesteringer i forsvarssektoren

Vi undersøker måloppnåelse og effektivitet i investeringene som skal understøtte Forsvarets operative evne. Vi regner med å offentliggjøre undersøkelsen våren 2024.

Klikk for å lese mer.

Myndighetenes styring og koordinering for å nå Stortingets vedtatte klimamål

Målet med undersøkelsen er å vurdere myndighetenes styring og samordning for å nå Stortingets vedtatte klimamål. Vi regner med å offentliggjøre rapporten før sommeren 2024.

Klikk for å lese mer.

Statlige selskapers klima- og miljøfotavtrykk

Vi undersøker statlige selskapers arbeid med reduksjoner i klimagassutslipp, arealbeslag og effekten av arbeidet deres med å redusere naturpåvirkning. Vi regner med å offentliggjøre undersøkelsen som...

Klikk for å lese mer.

Helse- og velferdstjenester til personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser

Vi undersøker årsaker til mangler i tjenestetilbudet til voksne personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser og deres pårørende. Vi ser også på konsekvenser av manglene og eksempler på godt...

Klikk for å lese mer.