Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Behandling og oppfølging av personer med psykiske lidelser og plager

Vi undersøker behandling og oppfølging av personer med psykiske lidelser og plager. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Bistand til barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres

Vi undersøker i hvilken grad barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres får likeverdig og koordinert bistand. Datoen for publisering er ikke endelig bestemt.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer

Riksrevisjonens undersøker Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av våren 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen

Riksrevisjonens undersøker Noregs vassdrags- og energidirektorats (NVE) arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av våren 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring

Vi undersøker myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring. Datoen for offentliggjøring er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Investeringer i helseforetakenes bygg og medisinsk-tekniske utstyr

Vi undersøker helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-tekniske utstyr. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av våren 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Vi undersøker myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av høsten 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner

Vi følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført. Datoen er ikke ende...

Klikk for å lese mer.

Side 2 av 2