Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.

Norske skattepliktiges forhold i utlandet

Vi undersøker Skatteetatens og Finansdepartementets arbeid med å avdekke norske skattepliktiges inntekts- og formuesforhold i utlandet.

Klikk for å lese mer.

Informasjonssikkerhet i forskning

Vi undersøker hvordan forskningsvirksomheter under Kunnskapsdepartementet sikrer forskningsdata mot dataangrep, og hvordan departementet ivaretar sitt overordnede ansvar for informasjonssikkerhet i hø...

Klikk for å lese mer.

Rehabiliteringstjenester

Vi undersøker rehabiliteringstjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Klikk for å lese mer.

Risikostyring i helseforetakene

Vi undersøker om de regionale helseforetakene og helseforetakene bruker risikostyring i samsvar med gjeldende krav og anbefalinger som virkemiddel for å støtte opp om helsepolitiske mål.

Klikk for å lese mer.

Håndtering av risiko for økonomiske misligheter i bistanden

Vi undersøker om Utenriksdepartementet (UD) og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) har en formålseffektiv håndtering av risikoen for økonomiske misligheter i forvaltningen av bistanden.

Klikk for å lese mer.

Digitalisering i politiet

Vi undersøker faktorer som påvirker politiets bruk av digitalisering for å sikre effektiv ressursbruk og brukervennlige tjenester.

Klikk for å lese mer.

Arbeidsrettet bistand til unge utenfor arbeidslivet

Vi undersøker om myndighetenes arbeidsrettede bistand til unge utenfor arbeidslivet fører til overgang til arbeid eller utdanning.

Klikk for å lese mer.

Myndighetenes arbeid med utbygging av strømnettet

Vi undersøker hvordan Statnetts nett-utvikling og Noregs vassdrags- og energidirektorats (NVE) saksbehandling og tilrettelegging av utbygging av strømnettet er tilpasset samfunnets behov. Vi regner me...

Klikk for å lese mer.

Side 2 av 2