Dokument 3 Styring og rapportering på Norges oppfølging av bærekraftsmålene

Vi undersøker hvordan Norge styrer og rapporterer oppfølgingen av bærekraftsmålene. Datoen er ikke endelig.

Offentliggjøres 13. oktober 2020 kl. 13.00

Vi undersøker hvordan Norge styrer og rapporterer oppfølgingen av bærekraftsmålene. Datoen er ikke endelig.

FNs medlemsland ble i 2015 enige om erklæringen Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development og 17 bærekraftsmål for å realisere denne. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Datoen for offentliggjøring er ikke endelig.

Kategorier: Miljø