3:7 (2013–2014) / Offentliggjort Undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll

Det har vært en kraftig økning i gods- og passasjertrafikken til og fra Norge. Smugling er stadig mer profesjonelt organisert. Store volum av gods, reisende og transportmidler, en langstrakt kystlinje og landegrense med mange grenseoverganger, skaper utfordringer i grensekontrollen.

Funn

  • Manglende prioritering av arbeidet med å avdekke alvorlige overtredelser for å bekjempe organisert kriminalitet.
  • Store regionale variasjoner i kontrollen av reisende.
  • Lave beslag for flere typer narkotika og valuta.
  • Bemanningen tilpasses i liten grad til økt trafikkmengde i helger og ferier.
  • Toll- og avgiftsetaten mangler oversikt over trafikken ved flere ubemannede grenseoverganger.
  • Svakheter i sentrale virkemidler som ikt, kontrollfasiliteter, skanner og kanaler for tips.
  • På flere områder sikrer ikke etats- og virksomhetsstyringen et tilstrekkelig grunnlag for en kunnskapsbasert styring av toll- og avgiftsetatens grensekontroll.

Stortinget har ferdigbehandlet saken

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 23. mai 2014. De behandlet den 15. desember.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Skatter/avgifter