Dokument 3:2 (2011–2012) / Offentliggjort Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010

I vår kontroll av utøvelsen av regjeringens eierpolitikk, har vi sett spesielt ekstern revisors oppdrag og uavhengighet. Kontrollen omfatter også ni utvidede kontroller.

Kort fortalt

I de ni utvidede kontrollene, har vi funnet svakheter som gjelder:

 • Svak oppfølging av sektorpolitiske mål
 • Eierskapsutøvelsen er ikke tilstrekkelig tilpasset selskapenes egenart
 • Svak avkastning i flere selskaper med forretningsmessige mål

De ni kontrollene er:

 • De regionale helseforetakenes resultatrapportering og måloppnåelse
 • Lederlønnsutviklingen i helseforetakene
 • Helseforetakenes bruk av nasjonale rammeavtaler for leie av helsepersonell
 • Satsingen på psykisk helsevern
 • Mål- og resultatstyring i scenekunstselskap
 • Statkraft – lønnsomhet, kostnadsutvikling og styring
 • Den økonomiske utviklingen i Mesta Konsern AS, Baneservice AS
  og Secora AS etter omdanningen til aksjeselskaper
 • Olje- og energidepartementets eieroppfølging av Statoil
 • Bussvirksomheten i NSB

Stortinget har ferdigbehandlet saken

Vi overleverte kontrollen til Stortinget 17. januar 2012. De behandlet den 24. mai.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Kultur Samferdsel Statlig eierskap