Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:11 (2011–2012) / Offentliggjort Undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten

Rehabilitering innen helsetjenesten skal ifølge Helse- og omsorgsdepartementet styrkes, men den foreliggende rapporteringen viser ingen økt kapasitet fra 2005 til 2010.

Oppsummering av funnene

  • Helsemyndighetene trenger mer kunnskap om kapasitet og behov for
    rehabiliteringstjenester. 
  • Bedre kompetanse, økt samarbeid og mer avklarte ansvarsforhold kan gi bedre rehabilitering.
  • Det er behov for å utvikle bedre måleinstrumenter på rehabiliteringsfeltet.

Stortinget har ferdigbehandlet saken

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 6. mars 2012. De behandlet den 30. mai samme år.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse